Archive for Haziran 2012

Borçlu Olmadığının Tespiti – Haksız Şart

YARGITAY 13. Hukuk DairesiEsas:2011/5685Karar:2011/12249 Borçlu Olmadığının Tespiti, Haksız Şart, Yerine Başka Öğrenci Alınıp Alınmadığının Araştırılması Senedin, davacının kardeşinin yurtta kalma ücretine ilişkin düzenlendiği, davacı tarafından imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre davacının senette yazılı borç miktarından sorumlu olduğu kabul edilmiş ise de,…Continue Reading →

TERMİK SANTRALDEN ÇEVREYE YAYILAN ATIKLAR

Hukuk Genel Kurulu 2009/4-496 E, 2009/564 K. TERMİK SANTRALDEN ÇEVREYE YAYILAN ATIKLARTOPRAK KİRLİLİĞİTOPRAĞIN VERİM KAYBIMADDİ ZARARIN TAZMİNİ DAVASIEKSİK İNCELEME …Davacı yan, davalı tarafından işletilen termik santralden baca gazlarıyla birlikte çevreye yayılan kül ile kül döküm sahalarına dökülen kömür külleri nedeniyle,…Continue Reading →

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ

Hukuk Genel Kurulu 2006/19-266 E, 2006/253 K. TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇKEFİLE KARŞI AÇILAN DAVATÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ NEDENİYLE KEFİLE KARŞI AÇILAN DAVAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE DEĞİL, GENEL MAHKEMELERDE BAKILMASI GEREKİR… Devamı…

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLİKLAR

Hukuk Genel Kurulu 2010/68 E, 2010/85 K. ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLİKLAR (OLAYDA MALIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ) TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEMEZ. Taraflar arasındaki “malın yenisi İle değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bilecik Asliye Hukuk Mahkemesince (Tük. Mah. Sıfatıyla) davanın kabulüne dair…Continue Reading →

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT, BORCUN KAYNAKLARI

Hukuk Genel Kurulu 2010/61 E, 2010/84 K. MENFİ TESPİT VE İSTİRDATGENEL MAHKEME – TÜKETİCİ MAHKEMESİBORCUN KAYNAKLARI DAVACI, KAYBETTİĞİ KİMLİK BELGESİ KULLANILARAK DAVALI BANKADAN KREDİ KARTI TEMİN EDİLDİĞİNİ VE HARCAMALARDA BULUNULDUĞUNU, KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE DE DAVALI BANKA TARAFINDAN HAKKINDA…Continue Reading →