Archive for Haziran 2012

BOŞANMADA KUSURLU OLAN EŞE VELAYET VERİLMESİ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2010/2-649Karar No 2010/683Karar Tarihi 22.12.2010 …Asıl dava boşanma ve velayet, karşılık dava ise boşanma, velayet, maddi ve manevi tazminat ile nafaka istemine ilişkindir. Boşanmada anne kusurlu olsa dahi annenin çocuğa karşı kötü davranışı ve istismarı da kanıtlanamamıştır. Küçük çocuğun da yaşı nedeniyle anne şefkatine ihtiyaç duyduğu ve velayetin anneye... Devamı

Borçlu Olmadığının Tespiti – Haksız Şart

YARGITAY 13. Hukuk DairesiEsas:2011/5685Karar:2011/12249 Borçlu Olmadığının Tespiti, Haksız Şart, Yerine Başka Öğrenci Alınıp Alınmadığının Araştırılması Senedin, davacının kardeşinin yurtta kalma ücretine ilişkin düzenlendiği, davacı tarafından imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre davacının senette yazılı borç miktarından sorumlu olduğu kabul edilmiş ise de, yurttan ayrılan öğrencinin... Devamı

TERMİK SANTRALDEN ÇEVREYE YAYILAN ATIKLAR

Hukuk Genel Kurulu 2009/4-496 E, 2009/564 K. TERMİK SANTRALDEN ÇEVREYE YAYILAN ATIKLARTOPRAK KİRLİLİĞİTOPRAĞIN VERİM KAYBIMADDİ ZARARIN TAZMİNİ DAVASIEKSİK İNCELEME …Davacı yan, davalı tarafından işletilen termik santralden baca gazlarıyla birlikte çevreye yayılan kül ile kül döküm sahalarına dökülen kömür külleri nedeniyle, taşınmazının üzerine yanmış kömür küllerinin çöktüğünü, bu... Devamı

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ

Hukuk Genel Kurulu 2006/19-266 E, 2006/253 K. TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇKEFİLE KARŞI AÇILAN DAVATÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ NEDENİYLE KEFİLE KARŞI AÇILAN DAVAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE DEĞİL, GENEL MAHKEMELERDE BAKILMASI GEREKİR… Devamı… ... Devamı

HİZMET TESPİTİ – PRİM BELGELERİ – SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI

Hukuk Genel Kurulu 2010/10-72 E, 2010/72 K. HİZMET TESPİTİ, PRİM BELGELERİ, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI Taraflar arasındaki “hizmet tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 1.İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.12.2007 gün ve 2005/1210 E.- 2007/1343 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesinin 14.04.2009 gün... Devamı

ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLİKLAR

Hukuk Genel Kurulu 2010/68 E, 2010/85 K. ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLİKLAR (OLAYDA MALIN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ) TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEMEZ. Taraflar arasındaki “malın yenisi İle değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bilecik Asliye Hukuk Mahkemesince (Tük. Mah. Sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 22.01.2009 gün ve 2007/753 E.-2009/22 K. sayılı kararın... Devamı

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT, BORCUN KAYNAKLARI

Hukuk Genel Kurulu 2010/61 E, 2010/84 K. MENFİ TESPİT VE İSTİRDATGENEL MAHKEME – TÜKETİCİ MAHKEMESİBORCUN KAYNAKLARI DAVACI, KAYBETTİĞİ KİMLİK BELGESİ KULLANILARAK DAVALI BANKADAN KREDİ KARTI TEMİN EDİLDİĞİNİ VE HARCAMALARDA BULUNULDUĞUNU, KREDİ KARTI BORCUNUN ÖDENMEMESİ ÜZERİNE DE DAVALI BANKA TARAFINDAN HAKKINDA TAKİP YAPILDIĞINI BELİRTEREK, BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNİ... Devamı

MK 1007 MADDESİ GEREĞİNCE TAZMİNAT İSTEMİ

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2011/16678 E.N , 2012/237 K.N. …Davacı Ali 29.06.2009 tarihli dilekçesiyle A… (Çam) köy 229 sayılı parselin kendisinin pay sahibi olduğu Temmuz 1979 tarih 8, 9, 10 ve Ekim 1979 tarih 1 sıra numaralı tapu kaydı kapsamında kaldığı, taşınmazı tapudan devraldığında orman ile ilgili bir kayıt bulunmadığı, iyi niyetle satın aldığı, 229 sayılı parselin kadastro mahkemesi kararı ile... Devamı

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

YARGITAY 20. Hukuk Dairesi 2011/10403 E.N , 2012/219 K.N. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT, ZARARIN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEM …Davacı gerçek kişi, 12.10.2006 tarihli dilekçesiyle K… köyü 914 sayılı parseli 28.02.1986 tarihinde satın aldığı ve adına tapuya kayıt ettirdiği, satın aldığı tarihte orman ile ilgisi olmadığına ilişkin şerh bulunmadığı halde, satın almasından 16 yıl... Devamı

AYLIK TAHSİSİ VE AYLIĞIN BAŞLAMA TARİHİ, YAŞLILIK AYLIĞI…

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2010/8373 E.N , 2012/224 K.N. AYLIK TAHSİSİ VE AYLIĞIN BAŞLAMA TARİHİ, YAŞLILIK AYLIKLARININ İSTİRDADI… …Dava, yurda kesin dönüş koşulu gerçekleşmediği nedenle iptal edilen yaşlılık aylıklarının istirdadı istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile, davalının yurda kesin dönüş yapmadığı anlaşıldığından 01.08.1999 – 22.05.2006 tarihleri arasında davacı... Devamı