Archive for Nisan 2012

Alacağın İflas Masasına Kaydında Sıra…

Yargıtay 23. Hukuk DairesiEsas No : 2011/2893Karar No : 2011/1364 Alacağın İflas Masasına Kaydında Sıra… …Davacı vekili, davacının müflis Barmek A.Ş. iflas masasından alacağının tamamı olan 276.937,00 TL’nin masaya kaydı talebinde bulunulduğunu, ancak masa tarafından talebin bir kısmı kabul edilerek…Continue Reading →

Bilirkişi Raporuna Aykırı Karar Verilmesi…

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİESAS NO : 2012/75KARAR NO: 2012/4735 KİRA PARASININ TESBİTİBİLİRKİŞİ RAPORUNA AYKIRI KARAR VERİLMESİKEŞİF GEREKLİLİĞİ …Mahkemece yapılan keşif sonucu tanzim edilen bilirkişi raporunda davaya konu taşınmazın endekse göre aylık 4095 TL, emsallere nazaran ise 6.250 TL kira getirebileceği,…Continue Reading →