Archive for Nisan 2012

6100 Sayılı HMK’da Mecburi Dava Arkadaşlığı…

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2011/11992Karar: 2011/14535 6100 Sayılı HMK’da Mecburi Dava ArkadaşlığıKurtlar Vadisi-Filistin İsimli Sinema FilmiHizmet Akdiyle Çalışmanın Tespiti Davacı, davalı şirketin yapımını üstlendiği “Kurtlar Vadisi-Filistin”isimli sinema filminin İskenderun Limanında bulunan Mavi Marmara isimli gemideki çekimlerinde 30.09.2010-01.10.2010 tarihleri arasında figüran oyuncu…Continue Reading →

6100 Sayılı HMK’da Bilirkişinin Görüşünün Alınması…

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2010/15099Karar: 2011/14401 6100 Sayılı HMK’da Bilirkişinin Görüşünün AlınmasıSüresinde Ödenmeyen Yaşlılık AylığıFaiz Alacağı İstemi Dava, süresinde ödenmeyen yaşlılık aylıkları nedeniyle faiz alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir… Devamı…

Hukuki Bulmaca 23 Nisan 2012

Merhaba, kararara.com sitesince hazırlanan, hukuki terim ve tanımlardan oluşan hukuki bulmaca çözülmek için sizleri bekliyor. Pratik bilgilerimizi tazelemek adına haftalık olarak hazırlamaya devam edeceğiz… “Hukuki Bulmaca”

6100 Sayılı HMK’da Islah, Kesilen Maluliyet Aylığı…

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2011/8537Karar: 2011/14138 6100 Sayılı HMK’da IslahKesilen Maluliyet Aylığının Ödenmesi Dava, davacının kesilen maluliyet aylığının, kesildiği tarihten itibaren yasal faiziyle ödenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde, davanın kısmen kabulüyle, maluliyet aylığının iptali kararının iptaline, aylıkların kesildiği 01.09.2005…Continue Reading →

6100 Sayılı HMK’da Taleple Bağlılık İlkesi, İş Kazası…

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2010/5390Karar: 2011/14116 6100 Sayılı HMK’da Taleple Bağlılık İlkesiİş Kazası Sonucu ÖlümSigortalının Hak Sahiplerine Bağlanan GelirlerRücuan Tazminat Dava, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen…Continue Reading →

Eşlerin Boşanması, Haczedilen Mallarda İstihkak İddiası…

Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas No: 2011/6682Karar No: 2011/8508 Eşlerin Boşanması, Haczedilen Mallarda İstihkak İddiası…İstihkak İddiası …Davacı (3.kişi), davalı (alacaklı) tarafından boşandığı eski eşi olan borçlu M. Musa Yıldız aleyhine Antalya 3.İcra Müdürlüğünün 2004/5079 sayılı dosyasından yapılan takipte, borçlu ile ilgisi…Continue Reading →