Archive for Nisan 2012

6100 Sayılı HMK’da Görevli Mahkemenin Belirlenmesi…

YARGITAY 14. Hukuk DairesiESAS NO: 2011/11185KARAR NO: 2011/13775 …Davacı yönetim kurulu başkanı olduğu apartmanın bahçesinin bitişikte bulunan oyun salonu sahibi olan davalı tarafından izin almadan kullanıldığını belirterek elatmanın önlenmesini talep etmiştir. Davalı, taşınmaza elatmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece,…Continue Reading →

6100 Sayılı HMK’da İdari Yargının Görevli Olması, Yargı Yolu

YARGITAY 14. Hukuk DairesiESAS NO: 2011/13439KARAR NO: 2011/13799 …Davacı 1475 sayılı parselin tapulama tutanağında 1333 olarak yazılan doğum tarihinin 1331 olduğunun tespitini istemiştir. Mahkemece tespit tutanağındaki doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin hüküm dairemizin 08.11.2011 tarihli kararı ile “… Düzeltmeyi yapacak mercii…Continue Reading →

Taşıma Esnasında Sigortalı Emtiada Oluşan Hasar Bedeli…

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas No: 2011/8434Karar No: 2011/8141 …Davacı vekili, müvekkili tarafından emtia nakliyat sigorta poliçesiyle sigortalanan 2.080 kg yedek parça emtiasının davalı tarafça Hollanda’dan Türkiye’ye havayoluyla taşındığını, taşıma esnasında emtiada oluşan hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini ve 349,60 TL asıl…Continue Reading →

6100 Sayılı HMK’da Gider Avansı ve Kesin Mehil…

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2010/7391Karar: 2011/15207 6100 Sayılı HMK’da Gider Avansı ve Kesin MehilSigortalı Çalışma Sürelerinin Tespiti Dava, davalılardan işverene ait işyerinde geçen sigortalı çalışma sürelerinin tespiti istemine ilişkindir. …Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Davaların uzaması veya uzatılmasını engellemek amacıyla, işlemin…Continue Reading →

6100 Sayılı HMK’da Hükmün Sonuç Kısmı, Sigortalılık Süresi

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2011/12977Karar: 2011/14778 6100 Sayılı HMK’da Hükmün Sonuç KısmıSigortalılık Süresinin TespitiYaşlılık Aylığına Hak Kazanma Dava, 1479 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki sigortalılık sürelerinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti istemlerine ilişkindir. Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında davanın kısmen kabulüne…Continue Reading →