Archive for Mart 2012

Su Taşkını Sonucu Oluşan Maddi Zarar…

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2006/9653 K:2007/12603 T:09.10.2007 Ali Risk SigortasıAktif Dava Ehliyeti Davacı vekili, müvekkilinin “Batı İğdır Ovası Sulaması İnşaatı”nın davalı tarafından Ali Risk Sigortası ile teminat altına alındığını, inşaatın devamı sırasında Araş nehir yatağı şeddinin bazı yerlerinde sel nedeniyle zarar meydana geldiğini, zararın poliçe kapsamında olmasına rağmen davalı... Devamı

Diş Hekiminin Yanlış Dişi Çekmesi…

YARGITAY 4. Ceza Dairesi E:2002/28399 K:2003/11352 T:12.11.2003 GÖREVİ SAVSAMAKUSUR ORANININ BELİRLENMESİTAKSİRLE YARALAMAYÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARI Diş hekimi sanığın gerekli özeni göstermeden mağdurun sağlam dişini çekmesi eylemi Yüksek Sağlık Şurası raporunda da belirtildiği gibi, hastasına gerekli özeni göstermeyerek onun cismen eza görecek biçimde yaralanmasına neden olma suçunu oluşturur. Sanığın... Devamı

Olası Kastla Mala Zarar Verme, Silahla Tehdit…

YARGITAY 9. Ceza Dairesi E:2009/20490 K:2011/28869 T:22.11.2011 OLASI KASTLA MALA ZARAR VERMESİLAHLA TEHDİT ÖzetOLAY GECESİ KÖY İÇİNDE SOKAK KENARINDAN GEÇEN ELEKTRİK TELLERİNİN ALTINDA, SAÇMALARIN TELLERE İSABET EDİP ZARAR VEREBİLECEĞİNİ ÖNGÖRECEK BİÇİMDE AV TÜFEĞİ İLE İKİ EL HAVAYA ATEŞ EDEREK TELLERİN KOPMASINA NEDEN OLAN VE MAĞDURA ADIYLA SESLENİP KÜFREDEREK ONU KASTETMEK SURETİYLE “BU KÖYDE BU... Devamı

Banka ve Kredi Kartlarının Zincirleme Kötüye Kullanılması…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi E:2008/16323 K:2011/21710 T:16.11.2011 SANIĞIN AYNI MAĞDURA AİT FARKLI BANKALARDAN VERİLMİŞ İKİ ADET KREDİ KARTINI HAKSIZ OLARAK ELE GEÇİRİP HER İKİ KREDİ KARTI İLE AYRI AYRI ALIŞ VERİŞ YAPMAK 5237 s. Yasa m. 43/1,245/1 1- Sanığın aynı mağdura ait farklı bankalardan verilmiş iki adet kredi kartını haksız olarak ele geçirip her iki kredi kartı ile ayrı ayrı alışveriş yapmak suretiyle... Devamı

Kaçak Elektrik Kullanma Suçu, Eksik Araştırma…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2010/9787 K:2011/38629 T:15.11.2011 KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SUÇU, EKSİK ARAŞTIRMA… 5271 s. Yasa m. 48 Aboneliği sanığın babası adına olan meskende kaçak elektrik kullanıldığına dair düzenlenen tutanakta, “kullanıcının abonenin oğlu olduğunun” belirtilmesi, sanığın suç tarihinde tutanağa konu evde kıracı olarak tanık Hikmet Oğuz’ un oturduğunu savunmasına rağmen,... Devamı

Mağdur Çocukların Tanık Olarak Bir Defa Dinlenebileceği…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2010/607 E.N , 2011/42168 K.N. MAĞDUR ÇOCUKLARIN TANIK OLARAK DİNLENMELERİ Özet5271 SAYILI CMK’NIN 52. MADDESİNİN 3. FIKRA (A) BENDİ UYARINCA MAĞDUR ÇOCUKLARIN TANIKLIĞINDA, GÖRÜNTÜ VEYA SESLERİN KAYDA ALINMASI, AYNI YASA’NIN 236. MADDESİNİN 3. FIKRASI UYARINCA TANIK OLARAK DİNLENMELERİ SIRASINDA PSİKOLOJİ, PSİKİYATRİ, TIP VEYA EĞİTİM ALANINDA UZMAN BİR KİŞİNİN BULUNDURULMASI... Devamı

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kesin Delil…

YARGITAY 10. Ceza Dairesi 2008/17236 E.N , 2011/55696 K.N. İKRARKESİN DELİLKULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ÖzetKENDİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEMEYEN, KULLANDIĞINI BEYAN ETTİĞİ MADDENİN UYUŞTURUCU NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEMEYEN VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI TEKNİK YÖNTEMLERLE DE BELİRLENEMEYEN SANIĞIN; UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINA İLİŞKİN SOYUT BEYANI DIŞINDA ATILI SUÇU... Devamı

Denetimli Serbestlik Tedbirine Aykırı Davranış…

YARGITAY10. Ceza Dairesi 2008/6683 E.N , 2011/58178 K.N. DAHA ÖNCE VERİLEN MAHKUMİYET HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASI ÖzetDENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ’NİN 97. MADDESİNİN 5. FIKRASI İLE VE 121. MADDESİNİN 1, 2, 3, 4 VE 5. FIKRALARI GEREĞİNCE, DENETLEME PLANININ ONAYLI BİR ÖRNEĞİNİN, “GEÇERLİ, HAKLI VE GEREKTİĞİNDE BELGELENDİRİLEBİLEN MAZERETİ OLMADIĞI HALDE... Devamı

Telefon Sabit Ücretlerinin Hukuka Aykırı Olmadığı Hakkında..

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/11001K:2008/15063T:18.12.2008 ÖZETTelefon abonesi olan herkesin, hiç başkalarını aramasa, telefonla hiç konuşmasa dahi, hattın kendisine tahsis edilip bağlı kalması, her an başkalarının araması veya başkalarınca aranarak konuşması için hazır bulundurulmasının karşılığı bir sabit ücret ödenmesi, yaptığı konuşmaların sayısına göre de, ayrıca ücret ödenmesi aklın... Devamı