Archive for Mart 2012

Su Taşkını Sonucu Oluşan Maddi Zarar…

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2006/9653 K:2007/12603 T:09.10.2007 Ali Risk SigortasıAktif Dava Ehliyeti Davacı vekili, müvekkilinin “Batı İğdır Ovası Sulaması İnşaatı”nın davalı tarafından Ali Risk Sigortası ile teminat altına alındığını, inşaatın devamı sırasında Araş nehir yatağı şeddinin bazı yerlerinde sel nedeniyle…Continue Reading →

Diş Hekiminin Yanlış Dişi Çekmesi…

YARGITAY 4. Ceza Dairesi E:2002/28399 K:2003/11352 T:12.11.2003 GÖREVİ SAVSAMAKUSUR ORANININ BELİRLENMESİTAKSİRLE YARALAMAYÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARI Diş hekimi sanığın gerekli özeni göstermeden mağdurun sağlam dişini çekmesi eylemi Yüksek Sağlık Şurası raporunda da belirtildiği gibi, hastasına gerekli özeni göstermeyerek onun cismen eza…Continue Reading →

Olası Kastla Mala Zarar Verme, Silahla Tehdit…

YARGITAY 9. Ceza Dairesi E:2009/20490 K:2011/28869 T:22.11.2011 OLASI KASTLA MALA ZARAR VERMESİLAHLA TEHDİT ÖzetOLAY GECESİ KÖY İÇİNDE SOKAK KENARINDAN GEÇEN ELEKTRİK TELLERİNİN ALTINDA, SAÇMALARIN TELLERE İSABET EDİP ZARAR VEREBİLECEĞİNİ ÖNGÖRECEK BİÇİMDE AV TÜFEĞİ İLE İKİ EL HAVAYA ATEŞ EDEREK TELLERİN…Continue Reading →

Kaçak Elektrik Kullanma Suçu, Eksik Araştırma…

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E:2010/9787 K:2011/38629 T:15.11.2011 KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA SUÇU, EKSİK ARAŞTIRMA… 5271 s. Yasa m. 48 Aboneliği sanığın babası adına olan meskende kaçak elektrik kullanıldığına dair düzenlenen tutanakta, “kullanıcının abonenin oğlu olduğunun” belirtilmesi, sanığın suç tarihinde tutanağa konu…Continue Reading →

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kesin Delil…

YARGITAY 10. Ceza Dairesi 2008/17236 E.N , 2011/55696 K.N. İKRARKESİN DELİLKULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ÖzetKENDİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLEMEYEN, KULLANDIĞINI BEYAN ETTİĞİ MADDENİN UYUŞTURUCU NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEMEYEN VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI TEKNİK YÖNTEMLERLE DE BELİRLENEMEYEN SANIĞIN; UYUŞTURUCU…Continue Reading →

Telefon Sabit Ücretlerinin Hukuka Aykırı Olmadığı Hakkında..

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/11001K:2008/15063T:18.12.2008 ÖZETTelefon abonesi olan herkesin, hiç başkalarını aramasa, telefonla hiç konuşmasa dahi, hattın kendisine tahsis edilip bağlı kalması, her an başkalarının araması veya başkalarınca aranarak konuşması için hazır bulundurulmasının karşılığı bir sabit ücret ödenmesi, yaptığı konuşmaların…Continue Reading →