Archive for Şubat 2012

Doğrudan Temin Usülü, İhaleye Katılmaktan Yasaklı Olanlar…

DANIŞTAY 1. Daire 2009/1123 E.N , 2009/1440 K.N.DOĞRUDAN TEMİN USULÜNÜN BİR İHALE USULÜ OLMAMASI NEDENİYLE, İŞİN YAPILMASI İÇİN TEKLİF VERENLERİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN YASAKLILAR KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME YAPILMASINA HUKUKEN OLANAK BULUNMADIĞI HAKKINDA…Devamı… ... Devamı

Görüş Bildirme, İmtiyaz Sözleşmeleri…

DANIŞTAY 1. Daire 2009/1535 E.N , 2009/1682 K.N.İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA DAHA ÖNCE DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ KARARI İLE DÜŞÜNCE BİLDİRİLMİŞ OLDUĞUNDAN, SÖZKONUSU DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR ÜZERİNE DÜZENLENEN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI HAKKINDA 2575 SAYILI KANUNUN 23 ÜNCÜ RHADDESİNİN (D) FIKRASINA GÖRE YENİDEN DÜŞÜNCE BİLDİRİLMESİNE OLANAK BULUNMADIĞI... Devamı

4483 Sayılı Kanun, Belediye Görevlisi…

DANIŞTAY 1. Daire 2009/963 E.N , 2009/1433 K.N.İŞÇİ STATÜSÜNDE BULUNMASINA KARŞIN İNŞAAT MÜHENDİSİ OLARAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE KAMU GÖREVİ İFA EDENİN 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA…Devamı… ... Devamı

ŞİKAYETTEN VAZGEÇME, UYARLAMA YARGILAMASI

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2009/37683 E.N , 2011/5070 K.N.HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇME CEZANIN İNFAZINA ENGEL OLMAYACAĞINDAN, LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ AÇİN YAPILAN UYARLAMA YARGILAMASI SIRASINDA KESİNLEŞEN HÜKME KONU DAVANIN ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLEMEZ…Devamı… ... Devamı

HAKSIZ TAHRİK, KASTEN ÖLDÜRME, TAKDİR İNDİRİMİ, YOKSUN BIRAKILMA

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/1-33 E.N , 2011/20 K.N.…Sanık O…. K….’ın, kasten öldürme suçundan TCY’nın 81/1, 29/1, 62/1, 53 ve 63. maddeleri uyarınca on üç yıl dört ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen somut olayda Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; eksik araştırma sonucu sanık hakkında haksız tahrik indiriminin az yapılması suretiyle fazla cezaya... Devamı