Archive for Kasım 2011

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA…

YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2010/16588 E.N , 2011/1626 K.N. SANIKLARIN ÖRGÜTE ÖZGEÇMİŞ RAPORU VEREREK ORGANİK BAĞ İÇİNE GİRİP ÖRGÜTSEL DERS VERME ŞEKLİNDE SÜBUT BULAN EYLEMLERİNİN ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNU OLUŞTURACAĞI; DİĞER SANIĞIN DA ÖRGÜTSEL TOPLANTILARA KATILDIĞI, ÖRGÜT İÇİNDE SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ VE ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRDIĞI ANLAŞILMAKLA ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNUN... Devamı

BİLEŞİK SUÇ, HIRSIZLIK, İÇTİMA, MALA ZARAR VERME…

YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2009/7705 E.N , 2011/2208 K.N. SANIK TARAFINDAN TELEFON KABLOLARININ ÇALINMAK İSTENMESİ SIRASINDA ZORUNLU OLARAK KESİLMESİ SURETİYLE, ÇALINMAK İSTENEN MALIN AYNINA ZARAR VERİLDİĞİ ANLAŞILAN OLAYDA, HIRSIZLIK SUÇU YANINDA MALA ZARAR VERME SUÇUNDAN CEZA VERİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR…Devamı… ... Devamı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI, ÖRGÜTLÜ SUÇ…

YARGITAY 8. Ceza Dairesi 2005/341 E.N , 2005/2011 K.N. ÖRGÜT, ÇIKAR ELDE ETMEK İÇİN ÜÇ VEYA DAHA FAZLA KİŞİDEN OLUŞAN HİYERARŞİK BİÇİMDE YAPILANMIŞ SÜREKLİ VE DİSİPLİNLİ İŞBİRLİĞİ ÖNGÖREN VE AMACA YÖNELİK SUÇLARI İŞLEMEK İÇİN OLUŞTURULMUŞ BİR GRUP OLUP, SADECE BİR GÖÇMEN GRUBUNU SINIRDAN GEÇİRMEK ÜZERE BİR ARAYA GELEN SANIKLARIN DURUMU ÖRGÜT OLUŞUMUNA YETERLİ... Devamı

ÇOCUĞUNU İSTEYEREK DÜŞÜRME…

YARGITAY 8. Ceza Dairesi E:2010/14557 K:2011/2772 Şüpheli ile müştekinin evli oldukları, şüpheli S. A.’ın 18.3.2009 tarihinde hamile olduğunun anlaşıldığı ve en son olarak 17.7.2009 tarihinde Bağlar Aile Sağlık Merkezinde yapılan kontrolünde gebeliğin 28. haftasında olduğunun belirlendikten sonra 2009 Ağustos ayından itibaren eş1erin ayrı yaşamaya başladığı, müştekinin doğacak çocuğunun hayatından... Devamı

ATEŞLİ SİLAH, TAKDİR İNDİRİMİ…

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/8-11 E.N , 2011/21 K.N. Ruhsatsız silah taşıma suçundan sanık T…. E….’un 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 sayılı TCY’nın 53 ve 54. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis ve 450 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin… 1- Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki olası... Devamı

GEREKÇE YETERSİZLİĞİ…

YARGITAY 7. Ceza Dairesi 2008/17189 E.N , 2011/2141 K.N. Özet SANIĞIN YARGILAMA SIRASINDAKİ DAVRANIŞLARI TAKDİRİ İNDİRİM NEDENİ KABUL EDİLİRKEN CMK’NIN 231. MADDESİNİN AYNI GEREKÇEYLE UYGULANMAMASI ÇELİŞKİ OLUŞTURUR. SUÇUN NİTELİĞİ GEREĞİ KAMUNUN ZARARININ GİDERİLMESİ KOŞULUNUN ARANMAYACAĞI GÖZETİLMEKSİZİN, KAMU ÜZERİNDEKİ BOZULMANIN GİDERİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ... Devamı

SİTE İSTATİSTİKLERİ (27/11/2011)

kararara.com sitesinin 27 Kasım 2011 tarihli Site İstatistikleri yayınlandı… “En Çok Görüntülenen Sayfalar”, “En Çok Okunan Kararlar”, “En Çok Yapılan Aramalar”, “Ziyaretçi Trafiği”, “İllere Göre Ziyaretçi Dağılımı”, “Yönlendiren Google Aramaları” ve daha birçok istatistiğin yer aldığı site istatistikleri sayfasına aşağıdaki... Devamı

AYNI SUÇ İŞLEME KARARI…

YARGITAY 7. Ceza Dairesi 2010/12041 E.N , 2011/2181 K.N. AYNI SUÇ İŞLEME KARARININ VARLIĞI, OLAYSAL OLARAK SUÇUN İSTENMESİNDEKİ ÖZELLİKLER, SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ, FİİLLERİN İŞLENDİKLERİ YER VE İŞLENME ZAMANI, FİİLLER ARASINDA GEÇEN SÜRE, MAĞDURLARIN FARKLI OLUP OLMADIKLARI, İHLAL EDİLEN DEĞER VE YARAR İLE KORUNAN DEĞER VE YARAR, OLAYLARIN OLUŞUM VE GELİŞİMİ İLE TÜM ÖZELLİKLERİ DEĞERLENDİRİLEREK... Devamı

RUHSATSIZ İÇKİ SATIŞI…

YARGITAY 7. Ceza Dairesi E:2007/17244 K:2011/2655 4733 s. Yasa m. 8 Ruhsatsız içki satmak suçundan sanık Mustafa G…’ün, 4733 sayılı Tütün Kanunu’nun 8/2. maddesi gereğince 1.000.000 Yeni Türk lirası adli para cezası, sanık Kumru G…’ün ise anılan Kanun’un 86/2-3. maddesi gereğince 500.00 Yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair…Devamı… ... Devamı

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMAK

YARGITAY 7. Ceza Dairesi E:2008/692 K:2011/3098 2521 s. Yasa m. 13 Ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan şüpheli Güllale A.. hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma evresi sonucunda, ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini müteakip, av tüfeğinin müsadere edilmesi talebi üzerine…Devamı… ... Devamı