Archive for Ekim 2011

VELAYET…

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2010/10784 E.N , 2011/1432 K.N. Müşterek çocukların velayeti kesinleşen boşanma kararı ile davalı babaya verilmiş, davacı anne velayetin babadan alınarak kendisine verilmesini istemiştir. Velayet kamu düzeni ile ilgili olup davalının kabulü sonuç doğurmaz… devamı… ... Devamı

ÇEK, MENFİ TESPİT

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2009/6755 E.N , 2011/923 K.N. Asıl dava eser sözleşmesi ilişkisi sebebiyle verilen çeklerden dolayı menfi tespit istemine, karşı dava ise fazla imalât ile iade edilmeyen malzeme bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece asıl davanın yargılama sırasında çeklerin ödenmesi sebebiyle istirdat davasına dönüştüğü kabul edilerek kısmen kabulüne, karşı davanın HUMK’nın 409/V.... Devamı

30/10/2011 Tarihli Güncelleme:

30/10/2011 Tarihli Güncelleme: Kullanıcılardan gelen talep üzerine “Yargılama Giderleri Hesaplama Programına” dava değerine göre harç ve gider avansı hesaplama kodu eklendi. Böylece kullanıcının dava açılması sırasında mahkeme veznesine yatırılması gereken başvuru harcı, peşin harç(karar ve ilam harcının dörtte biri) ile yeni HMK ile getirilen Gider Avansı toplamını kolaylıkla hesaplayıp... Devamı

KAMULAŞTIRMA, MÜLKİYET İDDİASI…

YARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2010/17594 E.N , 2011/2977 K.N. KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 35. MADDESİ UYARINCA İMAR DÜZENLEMESİ SIRASINDA MALİKİNİN MUVAFAKATİ İLE YOL, YEŞİL SAHA VE BUNUN GİBİ KAMU HİZMET VE TESİSLERİNE AYRILAN YERLER İÇİN ESKİ MALİKLERİ TARAFINDAN MÜLKİYET İDDİASINDA BULUNULAMAZ VE KARŞILIĞI DA İSTENEMEZ…devamı… ... Devamı

KAT MALİKLERİ…

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/13823 E.N , 2011/285 K.N. Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının mimari projeye ve kat malikleri kurulu kararlarına aykırı olarak taşınmazına güneş enerjisi sistemi kurduğunu ileri sürerek davalıya ait güneş enerjisi sisteminin kaldırılmasını istemiş, mahkemece güneş enerjisinin kaldırılmasına ilişkin kat malikleri kurulu kararının oybirliği ile alınmadığından davalıyı... Devamı

ELDE VEYA ÜSTTE TAŞINAN EŞYAYI ÖZEL BECERİ İLE ALMAK SURETİYLE HIRSIZLIK…

YARGITAY 6. Ceza Dairesi 2010/16752 E.N , 2011/1578 K.N. HASTANE BİNASINDA KOLTUKTA UYUYAN KATILANIN KEMERİNE TAKILI KILIF İÇİNDEKİ CEP TELEFONUNU ÇALAN SANIĞIN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SIRADA KATILANIN UYKU HALİNDE OLMASI NEDENİYLE ÖZEL BECERİ GÖSTERMESİ GEREKMEYİP UYKU HALİNİN HIRSIZLIK SU-ÇUNUN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN FİİLİ BİR DURUM OLDUĞU DÜŞÜNÜLMELİDİR…devamı… ... Devamı

VELAYETİN KALDIRILMASI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-681 E.N , 2011/54 K.N. …Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı anlaşılırsa ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi, çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini... Devamı

HAKSIZ MENFAAT…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2009/13318 E.N , 2011/75 K.N. Sanık hakkında düzenlenen 17.02.2006 ve 04.10.2006 tarihli iddianamelerde 1990 yılında vefat eden babası adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili düzenlediği başvuru evraklarına ekli muvafakatnamelere babası yerine imza atarak babasına ait yerleri beyan ederek 2003 ve 2004 yıllarında DGD ödemesi ve mazot desteği ödemelerini haksız surette alarak dolandırıcılık... Devamı

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK…

YARGITAY 10. Ceza Dairesi 2010/49866 E.N , 2011/2807 K.N. SANIKLAR HAKKINDAKİ SUÇUN SÜBUTUNA İLİŞKİN DELİLLERİN SOMUT VE AÇIK OLARAK GÖSTERİLMESİ, TELEFON KONUŞMALARININ HANGİ TARİHTE VE KİMİNLE YAPILDIĞI VE İÇERİKLERİNİN BELİRTİLMESİ, TÜM DELİLLER AYRI AYRI TARTIŞILARAK SONUCUNA GÖRE SANIKLARIN HUKUKSAL DURUMLARININ BELİRLENMESİ GEREKİR…devamı… ... Devamı