Archive for Eylül 2011

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT, TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/4-181 E.N , 2011/277 K.N.Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat ile tecavüzün önlenmesi ve durdurulması istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne; davalıların davacının mali haklarına sahip olduğu esere yönelik tecavüzünün durdurulmasına ve önlenmesine, 3.600.YTL telif tazminatının 01.06.2002 tarihinden... Devamı

İTİRAZIN İPTALİ, KISMEN TEDİYE YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/1780 E.N , 2011/1696 K.N.Yanlar arasında yapılan 25.04.2007 tarihli sözleşme, davacı şirket tarafından yüklenici; davalı Belediye Başkanlığı tarafından ise, iş sahibi sıfatlarıyla imzalanmıştır. İcra takibi, yanlar arasındaki bu eser sözleşmesine dayalı olarak iş bedelinin bir kısmının tahsili istemiyle başlatılmıştır. BK’nın 355.... Devamı

ALTSOYA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYARGITAY 1. Ceza Dairesi 2010/6273 E.N , 2011/1607 K.N. SANIĞIN KIZININ EVLİLİK DIŞI OLAN VE ERKEN DOĞAN BEBEĞİNİ, KÜVEZE KONULMASI GEREKİRKEN DİĞER SANIK İLE BİRLİKTE ALIP ISSIZ BİR YERDE BIRAKTIKLARI VE BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ OLAYDA; SANIKLARIN EYLEM VE İRADE BİRLİĞİ İÇİNDE, EYLEMİN İŞLENMESİNDE ORTAK HAKİMİYET KURARAK BEBEĞİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNU İŞLEDİKLERİ KABUL... Devamı

BEDEL TESPİTİ, KAMULAŞTIRMA, KEŞİFYARGITAY 5. Hukuk Dairesi 2010/21315 E.N , 2011/2363 K.N. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İSTENEN DAVA KONUSU TAŞ DUVARLA İLGİLİ OLARAK, MAHALLİNDE YAPILACAK KEŞİFTE DUVARIN YIKILMAYAN BÖLÜMÜ DE GÖZLEMLENEREK YIKILAN DUVARIN KAÇ GÜNDE YAPILABİLECEĞİ BELİRLENDİKTEN SONRA, İŞÇİ YEVMİYESİ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILMASI İÇİN RAPOR ALDIRILARAK SONUCUNA GÖRE KARAR... Devamı

BOŞANMA, NAFAKANIN KALDIRILMASIYARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-680 E.N , 2011/39 K.N. Taraflar arasındaki “boşanma ve nafakanın kaldırılması ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (…Davacı dava dilekçesinde delillerini bildirmiştir. Davacı tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçmiştir. Davacının, tanıkları dinlenmeden ve dayandığı dava dosyası getirtilmeden, tüm deliller birlikte... Devamı

ALACAK, ESER SÖZLEŞMESİYARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2010/2671 E.N , 2011/2701 K.N.…Temyiz, yargılamanın bir aşaması olup bu aşamada yargılama henüz tamamlanmamıştır. Bu durumda borcu söndüren nitelikteki belgenin savunmanın genişletilmesi yasağı ile karşılaşmaksızın mahkemece dikkate alınması gerekir. Nitekim emsal nitelikteki HGK’nın 05.04.2000 gün 2000/11-745 Esas 2000/734 Karar sayılı ilâmda da aynı... Devamı

TEMYİZ SINIRI, TEMYİZ SINIRININ BELİRLENMESİYARGITAY 2. Ceza Dairesi 2010/39487 E.N , 2011/6193 K.N.HÜKMÜN İÇİNDE BİRDEN FAZLA CEZANIN BULUNDUĞU HALLERDE, TEMYİZ SINIRININ BELİRLENMESİ AÇISINDAN CEZALARIN HER BİRİNİN MİKTARINA DEĞİL, TOPLAM CEZA MİKTARINA BAKILMASI GEREKİR…DEVAMI… ... Devamı

VASİYETNAMENİN İPTALİ…

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi 2010/19745 E.N , 2011/2854 K.N.MK’NIN 557. MADDESİ İPTAL NEDENLERİNİ SINIRLAMIŞTIR. KURAL OLARAK ANILAN HÜKÜM DIŞINDA BİR NEDENLE VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTENEMEZ VE HAKİM BU NEDENLERLE BAĞLIDIR. BU BAKIMDAN VASİYET ALACAKLISININ MİRAS BIRAKANDAN ÖNCE ÖLMESİ OLGUSUNA DAYANILARAK VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTENEMEZ. BU HUSUS VASİYETNAME ALACAKLISI TARAFINDAN AÇILAN VASİYETNAMENİN... Devamı

İTİRAZIN İPTALİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/13-29 E.N , 2011/56 K.N.Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davacı, davalı belediyenin kendi bünyesinde oluşturduğu T… D… M….i (T…O…D…E..M…) aracılığı ile Çankaya’da oturan ve ekonomik durumu yerinde olmadığı için dershaneye gidemeyen öğrenciler arasında kendi kriterlerine göre yarışma... Devamı

VAKIF TESCİLİ

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/13533 E.N , 2011/6 K.N. VAKFEDİLEN MALIN, AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE EN AZINDAN BAŞLANGICI İTİBARİYLE YETERLİ OLMASI GEREKİR…DEVAMI… ... Devamı