Archive for Ağustos 2011

KİRA TESPİTİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/3-645 E.N , 2011/53 K.N.KİRA TESPİTİTaraflar arasındaki “kira tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davada 01.01.2005 tarihinden itibaren aylık kiranın 2180 YTL. olarak tespitine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile aylık kiranın endeks tatbiki suretiyle 1176 YTL. olarak tespitine karar verilmiştir.... Devamı

TESPİT, YAŞLILIK AYLIĞI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/10-692 E.N , 2011/71 K.N.TESPİTYAŞLILIK AYLIĞITaraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın yasal dayanaklarından olan 506 sayılı Kanunun 60. maddesinde yaşlılık aylığından yararlanma koşulları düzenlenmiştir. Sigortalıya, yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kural olarak maddede belirlenen yaşa ulaşmış olmak, belirli bir süre... Devamı

MENFİ TESPİT, İTİRAZIN İPTALİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/13-137 E.N , 2011/299 K.N.İTİRAZIN İPTALİMENFİ TESPİTTaraflar arasındaki “itirazın iptali ve menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …Davacı, davalılardan G….. E….’a 2000 yılında konut kredisi verdiğini, diğer davalıların da sözleşmeyi kefil olarak imzaladıklarını kat ihtarına rağmen borcun ödenmediğini, girişilen takibe de itiraz... Devamı

BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, HİZMET BORÇLANMASI, SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ

YARGITAY  10. Hukuk Dairesi 2009/10927 E.N , 2011/2714 K.N.BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASIHİZMET BORÇLANMASISİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİHÜKÜM ALTINA ALINAN DÖNEMDE HERHANGİ BİR VERGİ, KANUNLA KURULU MESLEK KURULUŞU, ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL MEMURLUĞU KAYDI BULUNMAYAN DAVACININ ZORUNLU SİGORTALI KABUL EDİLEMEYECEĞİ BELİRGİN İSE DE; SİGORTA PRİMLERİNİN KENDİSİNDEN 3780 VE 4247 SAYILI KANUN... Devamı

İTİRAZIN İPTALİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/13-29 E.N , 2011/56 K.N.İTİRAZIN İPTALİTaraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davacı, davalı belediyenin kendi bünyesinde oluşturduğu T… D… M….i (T…O…D…E..M…) aracılığı ile Çankaya’da oturan ve ekonomik durumu yerinde olmadığı için dershaneye gidemeyen öğrenciler arasında kendi kriterlerine... Devamı

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/11-59 E.N , 2011/271 K.N.MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİTaraflar arasındaki “Marka hükümsüzlüğünün tespiti vs.” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı aleyhine, açılan davalarda, davalının unvanında yer alan K….. ibaresinin terkinine ve kullanılmasının men’ine karar verildiğini, kararların... Devamı

TAZMİNAT

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/13-56 E.N , 2011/264 K.N.TAZMİNATTaraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Davacı, davalı şirket tarafından G…… ilçesinde kurulan K…. Tatil Sitesinden 19.3.1998 tarihli sözleşme ile devre mülk satın alıp, ikibuçuk sene süresince toplam 803,90 YTL ödeme yaptığını, davalı Belediyenin diğer davalı şirketin... Devamı

ATEŞLİ SİLAH, EŞYA MÜSADERESİ, TAKDİR İNDİRİMİ

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/8-11 E.N , 2011/21 K.N.ATEŞLİ SİLAHEŞYA MÜSADERESİHAPİS CEZASININ ERTELENMESİTAKDİR İNDİRİMİYOKSUN BIRAKMARuhsatsız silah taşıma suçundan sanık T…. E….’un 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 sayılı TCY’nın 53 ve 54. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis ve 450 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin…1- Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden... Devamı

ALACAK, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/18-750 E.N , 2011/69 K.N.ALACAKTaraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112.maddesine 03.07.2003 tarihinde 4917 Sayılı Yasa ile eklenen 5.maddesinde “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen... Devamı

TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-702 E.N , 2011/40 K.N.TAPU İPTALİ VE TESCİLTaraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Dava, 222 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kaldığı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin özel mülkiyete konu olamayacağı iddiasına dayalı iptal, terkin isteğine... Devamı