BOŞANMA, EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-270 E.N , 2010/298 K.N.BOŞANMAEVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI(...Dava, boşanmaya ilişkin olup, davalı iddianın yerinde olmadığını savunmuştur. Toplanan delillere göre davalının, devamlı...

HAKSIZ TAHRİK, KASTEN ÖLDÜRME

YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2010/1-35 E.N , 2010/140 K.N.HAKSIZ TAHRİKİŞİN REDDİ ZORUNLULUĞUŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE SAVUNMAKasten öldürme suçundan sanıklar H... R......

YOKLAMA KAÇAĞI, DAVA ZAMANAŞIMI

YARGITAY 7. Ceza Dairesi 2010/7-44 E.N , 2010/124 K.N.DAVA ZAMANAŞIMIYOKLAMA KAÇAĞIYoklama kaçağı suçundan sanık A... Y...'ın, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 63/1-A maddesinin, "3...

İSTİSNA AKDİ, TESCİLİN SONUÇLARI

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/3593 E.N , 2010/4847 K.N.İSTİSNA AKDİTESCİLTESCİLİN SONUÇLARIDavacılar ile dava dışı İ... İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. arasında; 10.05.1999 tarih...

MENFİ TESPİT DAVASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/11-312 E.N , 2010/338 K.N.MENFİ TESPİT DAVASITaraflar arasındaki "Menfi Tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (...Davacı vekili, müvekkilinin ortağı bulunduğu...

RÜCUEN TAZMİNAT, KESİN SÜRE

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2010/3972 E.N , 2010/4305 K.N.KESİN SÜRERÜCUEN TAZMİNATKESİN SÜRENİN HUKUKİ SONUÇ DOĞURABİL/NESİ İÇİN, TARAFLARA YÜKLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN, MASRAF KALEMLERİNİN DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK...

TEMERRÜTE İLİŞKİN İHTAR

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2010/7596 E.N , 2010/12889 K.N.TEMERRÜTE İLİŞKİN İHTARDavacı,dava dilekçesinde,davalı kiracının iki yıldır kiraları ödememesi nedeniyle temerrüt ihtarı gönderildiğini,30 gün içinde borcun...

İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-336 E.N , 2010/396 K.N.İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİKAMU MALLARITAPU İDARELERİNİN SORUMLULUĞUTaraflar arasındaki "tapu iptali tescil " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;...