Archive for Temmuz 2011

BOŞANMA, EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/2-270 E.N , 2010/298 K.N.BOŞANMAEVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI (…Dava, boşanmaya ilişkin olup, davalı iddianın yerinde olmadığını savunmuştur. Toplanan delillere göre davalının, devamlı olarak davacıya ağır hakaretler ederek ve çanta ile vurmak suretiyle kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu gerçekleşmiştir. Bu haksız tutum ve davranış karşısında davacı için... Devamı

SİGORTALI SAYILANLAR VE SAYILMAYANLAR, YAŞLILIK AYLIĞI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/21-369 E.N , 2010/391 K.N. KURUM İŞLEMİNİN İPTALİSİGORTALI SAYILANLAR VE SAYILMAYANLARYAŞLILIK AYLIĞI Taraflar arasındaki “Kurum işleminin iptali ile tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (…Dava, davacıya 1.2.1999 tarihinden bağlanan yaşlılık aylığının iptaline ilişkin Kurum işleminin iptali ile kesilen aylığın yeniden bağlanması ve aylıkların... Devamı

HAKSIZ TAHRİK, KASTEN ÖLDÜRME

YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2010/1-35 E.N , 2010/140 K.N.HAKSIZ TAHRİKİŞİN REDDİ ZORUNLULUĞUŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİRDEN FAZLA OLMASI HÂLİNDE SAVUNMA Kasten öldürme suçundan sanıklar H… R… Ö… ile R… E… Ö…’in, 5237 sayılı TCY’nın 81/1, 29/1, 62/1. maddeleri uyarınca 15’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve haklarında 53. maddenin... Devamı

HARİCİ SATIŞ, SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME, TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 2010/630 E.N , 2010/3036 K.N. HARİCİ SATIŞSEBEPSİZ ZENGİNLEŞMETAPU İPTALİ VE TESCİL HARİCİ SATIŞIN HÜKÜM İFADE ETMEMESİ HALİNDE TARAFLAR, SATIŞIN KANITLANMASI DURUMUNDA VERDİKLERİNİ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİ UYARINCA İSTEYEBİLİRLER. TAŞINMAZIN GÜNCEL KARŞILIĞI TALEP EDİLEMEZ İSE DE, HARİCİ SATIŞ NEDENİYLE ÖDENEN BEDELİN UYARLAMA KURALLARI GEREĞİNCE HESAPLANMASI VE... Devamı

YOKLAMA KAÇAĞI, DAVA ZAMANAŞIMI

YARGITAY 7. Ceza Dairesi 2010/7-44 E.N , 2010/124 K.N.DAVA ZAMANAŞIMIYOKLAMA KAÇAĞIYoklama kaçağı suçundan sanık A… Y…’ın, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 63/1-A maddesinin, “3 aydan sonra gelenler” cümlesi ile 5237 sayılı TCY’nın 62, 50 ve 52. maddeleri uyarınca, 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, bu cezanın 3000 YTL adli para cezasına çevrilmesine ve... Devamı

İSTİSNA AKDİ, TESCİLİN SONUÇLARI

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/3593 E.N , 2010/4847 K.N.İSTİSNA AKDİTESCİLTESCİLİN SONUÇLARIDavacılar ile dava dışı İ… İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. arasında; 10.05.1999 tarih ve 10858 yevmiye numaralı ve Bursa 14. Noterliği’nce doğrudan düzenlenen ve “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi” başlıklı sözleşme... Devamı

MENFİ TESPİT DAVASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/11-312 E.N , 2010/338 K.N.MENFİ TESPİT DAVASITaraflar arasındaki “Menfi Tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (…Davacı vekili, müvekkilinin ortağı bulunduğu davalı kooperatifin başkasının arsası üzerine inşaat yaptığını, masraflarının ortaklardan tahsiline karar verildiğini, hakkında yapılan icra takibinin itirazla durduğunu, davalının açtığı... Devamı

RÜCUEN TAZMİNAT, KESİN SÜRE

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2010/3972 E.N , 2010/4305 K.N.KESİN SÜRERÜCUEN TAZMİNATKESİN SÜRENİN HUKUKİ SONUÇ DOĞURABİL/NESİ İÇİN, TARAFLARA YÜKLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN, MASRAF KALEMLERİNİN DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRLENMESİ VE KESİN SÜRE VERİLEN TARAFA SÜREYE UYMADIĞI TAKDİRDE BUNUN SONUÇLARININ NE OLACAĞININ BİLDİRİLMESİ GEREKİR. DEVAMI… ... Devamı

TEMERRÜTE İLİŞKİN İHTAR

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2010/7596 E.N , 2010/12889 K.N.TEMERRÜTE İLİŞKİN İHTARDavacı,dava dilekçesinde,davalı kiracının iki yıldır kiraları ödememesi nedeniyle temerrüt ihtarı gönderildiğini,30 gün içinde borcun ödenmediğini belirterek temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ve 4.800 TL kira alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. DEVAMI… ... Devamı

İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/1-336 E.N , 2010/396 K.N.İSTİHDAM EDENLERİN MESULİYETİKAMU MALLARITAPU İDARELERİNİN SORUMLULUĞUTaraflar arasındaki “tapu iptali tescil ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (“…Dava, tapu iptali, eski hale getirme ve elatmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; davacı adına... Devamı