Archive for Haziran 2011

OTOMOBİL SATIM SÖZLEŞMESİ, AYIPLI ARAÇ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/19-255 E.N , 2010/347 K.N.BORCUN MUACCEL HALE GELMESİFESİH HAKKIİFASATIM SÖZLEŞMESİ…Davacının davalı M…Tic. A.Ş.’den 16.08.2006 tarihinde 2007 model O km M… otomobili 152.446.00 YTL’ye satın aldığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava, ayıplı çıkan araç nedeni ile satım sözleşmesinin feshi, aracın iadesi ve satış bedelinin satış tarihinden... Devamı

MENFİ TESPİT DAVASI, SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/3110 E., 2010/939 K.MENFİ TESPİT DAVASISENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUSENEDE KARŞI MENFİ TESPİT DAVASI AÇILDIĞINA GÖRE, SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALININ UYGULANMASI GEREKİR. BU KURAL, SENEDİN TARAFLARI VE KÜLLİ HALEFLERİ BAKIMINDAN GEÇERLİDİR. ANCAK MİRASÇILAR KÜLLİ HALEF SIFATIYLA DEĞİL DE, SADECE KENDİ HAKLARINA DAYANARAK DAVA AÇMIŞLARSA İDDİALARINI SENETLE İSPAT ETMEK ZORUNDA... Devamı

SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/5429 E.N , 2010/805 K.N.MUVAZAASENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUSENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN YİNE SENETLE KANITLANMASI GEREKİR. TARAFLAR, İDDİALARINI İSPAT İÇİN KENDİ MUVAZAALARINA DAYANAMAZ. DEVAMI… ... Devamı

KENDİSİ İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI, İYİNİYET

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/5619 E.N , 2010/1060 K.N.İYİNİYETKENDİSİ İLE İŞLEM YAPMA YASAĞIKESİN HÜKÜMDAVA KONUSU BONONUN ŞİRKET YETKİLİSİNİN KENDİSİ İLE İŞLEM YAPMA YASAĞINA AYKIRI MUAMELEDE BULUNMASI NEDENİYLE GEÇERSİZ OLDUĞU KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI İLE BELİRLENDİĞİNE GÖRE, BONO NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ... Devamı

SIRA CETVELİ ŞİKAYET

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2010/3175 E., 2010/5491 K.SIRA CETVELİŞİKAYETSIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKAYETLERDE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANARAK DURUŞMA AÇILMASI GEREKİR. EVRAK ÜZERİNDE İNCELEME YAPILARAK ŞİKAYET OLUNANIN SAVUNMASININ ALINMAMASI DOĞRU DEĞİLDİR. DEVAMI… ... Devamı

KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/13658 E.N , 2010/140 K.N.KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASIDava dilekçesinde satılarak ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini istemiş,davalılar ortaklığın kat mülkiyeti kurularak giderilmesini istemişler,... Devamı

KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/13665 E.N , 2010/609 K.N.KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASIDavacı vekili dava dilekçesinde, davacının İnebolu Nüfus Müdürlüğündeki ana kayıtta Surat olarak kayıtlı soyadının Sürat olarak düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Nüfus Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir. DEVAMI… ... Devamı

KAT MÜLKİYETİ, YÖNETİM PLANI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/12939 E.N , 2010/5919 K.N.ANATAŞINMAZKAT MÜLKİYETİYÖNETİM PLANIYÖNETİM İLE İLGİLİ OLMAYAN HUSUSLARA YÖNETİM PLANINDA YER VERİLEMEZ. YÖNETİM PLANI İLE BAZI ORTAK YERLERİN BİR VEYA BİRKAÇ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KULLANIMINA BIRAKILMASI MÜMKÜNDÜR. BU GİBİ HÜKÜMLERİN YÖNETİM PLANINDA YER ALMASI YASAYA AYKIRILIK OLUŞTURMAZ. ANCAK, ORTAK YERLERDE PROJEYE AYKIRI İNŞAAT VE DEĞİŞİKLİK... Devamı

KAMULAŞTIRMA, MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/633 E.N , 2010/2681 K.N.KAMULAŞTIRMAMAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKIKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇENDE KAMULAŞTIRMA AMACINA UYGUN HİÇBİR İŞLEM VEYA TESİSAT YAPILMAYARAK TAŞINMAZ OLDUĞU GİBİ BIRAKILIRSA, MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI DOĞAR. AYNI AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BİRDEN FAZLA TAŞINMAZ MAL KAMULAŞTIRILMIŞSA, TAŞINMAZ MALLARIN BİR... Devamı

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2010/4771 E.N , 2010/5965 K.N.İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASIMADDİ TAZMİNATTRAFİK KAZASIZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASIİHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINI AŞAN VE POLİÇEDE YAZILI OLAN AZAMİ MİKTARI TEMİN EDER. DEVAMI… ... Devamı