OTOMOBİL SATIM SÖZLEŞMESİ, AYIPLI ARAÇ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/19-255 E.N , 2010/347 K.N.BORCUN MUACCEL HALE GELMESİFESİH HAKKIİFASATIM SÖZLEŞMESİ...Davacının davalı M...Tic. A.Ş.'den 16.08.2006 tarihinde 2007 model O km M......

SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/5429 E.N , 2010/805 K.N.MUVAZAASENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUSENEDE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN YİNE SENETLE KANITLANMASI GEREKİR. TARAFLAR, İDDİALARINI İSPAT İÇİN KENDİ...

KENDİSİ İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI, İYİNİYET

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2009/5619 E.N , 2010/1060 K.N.İYİNİYETKENDİSİ İLE İŞLEM YAPMA YASAĞIKESİN HÜKÜMDAVA KONUSU BONONUN ŞİRKET YETKİLİSİNİN KENDİSİ İLE İŞLEM YAPMA YASAĞINA AYKIRI...

SIRA CETVELİ ŞİKAYET

YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2010/3175 E., 2010/5491 K.SIRA CETVELİŞİKAYETSIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKAYETLERDE TARAF TEŞKİLİ SAĞLANARAK DURUŞMA AÇILMASI GEREKİR. EVRAK ÜZERİNDE İNCELEME YAPILARAK ŞİKAYET OLUNANIN...

KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/13658 E.N , 2010/140 K.N.KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASIDava dilekçesinde satılarak ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş,...

KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/13665 E.N , 2010/609 K.N.KAYDIN KAPATILMASI VE YENİDEN AÇILMASIDavacı vekili dava dilekçesinde, davacının İnebolu Nüfus Müdürlüğündeki ana kayıtta Surat olarak...

KAT MÜLKİYETİ, YÖNETİM PLANI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2009/12939 E.N , 2010/5919 K.N.ANATAŞINMAZKAT MÜLKİYETİYÖNETİM PLANIYÖNETİM İLE İLGİLİ OLMAYAN HUSUSLARA YÖNETİM PLANINDA YER VERİLEMEZ. YÖNETİM PLANI İLE BAZI ORTAK...

KAMULAŞTIRMA, MAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKI

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2010/633 E.N , 2010/2681 K.N.KAMULAŞTIRMAMAL SAHİBİNİN GERİ ALMA HAKKIKAMULAŞTIRMA BEDELİNİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇENDE KAMULAŞTIRMA AMACINA UYGUN HİÇBİR İŞLEM...

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2010/4771 E.N , 2010/5965 K.N.İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASIMADDİ TAZMİNATTRAFİK KAZASIZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASIİHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI...