Archive for Mayıs 2011

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI, SİGORTALILIĞIN TESPİTİ

ÖzetGEÇİCİ KÖY KORUCULARI, KANUN KOYUCU TARAFINDAN BİLİNÇLİ OLARAK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMIŞ, KENDİLERİNE FARKLI VE ÖZEL STATÜ TANINDIĞINDAN SİGORTALILIK İÇİN ARANAN KOŞULLARI TAŞIMAMALARI KARŞISINDA 506 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ZORUNLU SİGORTALI KABUL EDİLEMEYECEKLERİ, İSTİHDAM EDİLDİKLERİ…Continue Reading →

DOĞRUDAN PARA CEZALARINDA TEMYİZ SINIRI…

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararı DOĞRUDAN PARA CEZASI VERİLMESİNİ GEREKTİREN SUÇLAR YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI GETİRİLMESİNİN ANAYASA’YA AYKIRI OLMADIĞI KABUL EDİLMİŞ İSE DE, HAPİSTEN ÇEVRİLİ ADLİ PARA CEZALARI BAKIMINDAN TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI GETİRİLMESİ ADİL YARGILANMA HAKKIYLA BAĞDAŞMAYACAĞI İÇİN ANAYASA ‘YA…Continue Reading →

Kira Bedeli, Önceki Dönem Kira Ücreti…

YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ KARARI ÖZET:DAVACI KİRACININ BİR ÖNCEKİ DÖNEM İÇİN DAHA YÜKSEK MİKTARDA KİRA BEDELİ ÖDEMİŞ OLMASI,YENİ DÖNEM İÇİN DAVA AÇMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ. Dava dilekçesinde kira parasının 1.8.2008 gününden başlayarak aylık kiranın tesbiti istenmiştir.Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş,hüküm davacı…Continue Reading →

Orman Kadastrosu, Hak Düşürücü Süre…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  E:1995/20-1086 K:1996/174 T:20.03.1996        Taraflar arasındaki orman kadastrosunun itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fethiye Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 15.7.1993 gün ve 1993/195-383 sayılı kararın incelenmesi davalı Orman İdaresi ve davacı vekilleri…Continue Reading →