DOĞRUDAN PARA CEZALARINDA TEMYİZ SINIRI…

Yargıtay 2. Ceza Dairesi KararıDOĞRUDAN PARA CEZASI VERİLMESİNİ GEREKTİREN SUÇLAR YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI GETİRİLMESİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLMADIĞI KABUL EDİLMİŞ İSE DE, HAPİSTEN ÇEVRİLİ...

Kira Bedeli, Önceki Dönem Kira Ücreti…

YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ KARARI ÖZET:DAVACI KİRACININ BİR ÖNCEKİ DÖNEM İÇİN DAHA YÜKSEK MİKTARDA KİRA BEDELİ ÖDEMİŞ OLMASI,YENİ DÖNEM İÇİN DAVA AÇMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ.Dava...

Orman Kadastrosu, Hak Düşürücü Süre…

YARGITAYHukuk Genel Kurulu E:1995/20-1086 K:1996/174 T:20.03.1996       Taraflar arasındaki orman kadastrosunun itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fethiye Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen...