Archive for Mayıs 2011

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI, SİGORTALILIĞIN TESPİTİ

ÖzetGEÇİCİ KÖY KORUCULARI, KANUN KOYUCU TARAFINDAN BİLİNÇLİ OLARAK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMIŞ, KENDİLERİNE FARKLI VE ÖZEL STATÜ TANINDIĞINDAN SİGORTALILIK İÇİN ARANAN KOŞULLARI TAŞIMAMALARI KARŞISINDA 506 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ZORUNLU SİGORTALI KABUL EDİLEMEYECEKLERİ, İSTİHDAM EDİLDİKLERİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ARALARINDA HİZMET AKDİ... Devamı

HABERLEŞME HÜRRİYETİ, İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Kararı ÖzetAMACI NE OLURSA OLSUN HİÇBİR KURUMA DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE YAŞAYAN İNSANLAR ŞÜPHELİ GÖRÜLEREK ÜLKE GENELİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YETKİSİ VERİLEMEZ. 5271 SAYILI CMK’NIN 250/1. MADDESİNE GÖRE KURULAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYELERİNİN KENDİ YARGI ÇEVRELERİ İLE SINIRLI OLARAK KARAR VERMELERİ GEREKİR.... Devamı

DOĞRUDAN PARA CEZALARINDA TEMYİZ SINIRI…

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Kararı DOĞRUDAN PARA CEZASI VERİLMESİNİ GEREKTİREN SUÇLAR YÖNÜNDEN TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI GETİRİLMESİNİN ANAYASA’YA AYKIRI OLMADIĞI KABUL EDİLMİŞ İSE DE, HAPİSTEN ÇEVRİLİ ADLİ PARA CEZALARI BAKIMINDAN TEMYİZ EDİLEBİLME SINIRI GETİRİLMESİ ADİL YARGILANMA HAKKIYLA BAĞDAŞMAYACAĞI İÇİN ANAYASA ‘YA AYKIRI GÖRÜLÜP İPTAL EDİLDİĞİNDEN, SANIK HAKKINDA DOĞRUDAN... Devamı

Kira Bedeli, Önceki Dönem Kira Ücreti…

YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ KARARI ÖZET:DAVACI KİRACININ BİR ÖNCEKİ DÖNEM İÇİN DAHA YÜKSEK MİKTARDA KİRA BEDELİ ÖDEMİŞ OLMASI,YENİ DÖNEM İÇİN DAVA AÇMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ. Dava dilekçesinde kira parasının 1.8.2008 gününden başlayarak aylık kiranın tesbiti istenmiştir.Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş,hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.devamı… ... Devamı

Orman Kadastrosu, Hak Düşürücü Süre…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  E:1995/20-1086 K:1996/174 T:20.03.1996        Taraflar arasındaki orman kadastrosunun itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fethiye Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 15.7.1993 gün ve 1993/195-383 sayılı kararın incelenmesi davalı Orman İdaresi ve davacı vekilleri tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin... Devamı