Archive for Mayıs 2011

MERVE KAVAKÇI – TÜRKİYE DAVASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı… Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan ve (71907/01) başvuru no’lu davanın nedeni bu ülke vatandaşı Merve Safa Kavakçı’nın (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 28 Mayıs 2001 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) Temel İnsan Haklarını güvence…Continue Reading →

ÖCALAN – TÜRKİYE DAVASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı… 1. Dava, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin(“AİHS”) 34. maddesi uyarınca, Türk vatandaşı Abdullah Öcalan (“başvuran”) tarafından,Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, AİHM’ye, 16 Şubat 1999 tarihinde yapılan başvurudan (no.46221/99) kaynaklanmaktadır.devamı…

HRANT DİNK – TÜRKİYE DAVASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı… Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 ve 7124/09) no’lu davanın nedeni, Hrant Dink adıyla tanınan Fırt Dink (müteveffa), Rahil Dink, Delal Dink, Arat Dink, Sera Dink ve Hasrof Dink’in (başvuranlar) Avrupa İnsan…Continue Reading →

BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı 02.06.2010 …Davacı vekili, müvekkilinin 3167 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca muhatap bankanın sorumluluğu uyarınca karşılıksız kalan (9) çek nedeni ile davalı banka aleyhinde takibe geçtiğini, davalının itirazı sonucu takibin durduğunu belirterek haksız itirazın iptali ile %40…Continue Reading →

SAHTE BELGELERLE KREDİ KARTI BAŞVURUSUNDA BULUNMA

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Kararı ÖzetSANIĞIN ŞİKAYETÇİYE MÜRACAAT EDEREK KREDİ KARTI TALEBİNDE BULUNMASI ÜZERİNE BAŞVURU AŞAMASINDA ANILAN BANKA TARAFINDAN KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İMZALANMADAN İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKLA EYLEMİN 5464 SAYILI “BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU”NUN 37/2.MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU…Continue Reading →

Cumhurbaşkanının Hükümlü Affı…

Danıştay 10. Daire Kararı DAVACININ, VVERNİCE-KORSAKOF HASTASI OLAN EŞİNİN HAPİS CEZASININ, ANAYASA’NIN 104/2-B MADDESİ UYARINCA, CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN AFFEDİLMESİ İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN, ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ, İLGİLİNİN HUKUKİ DURUMUNU ETKİLEYEN, KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLU NİTELİKTE BİR…Continue Reading →

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET…

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARIT. 24.3.2010 E. 2010/12-158 • İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İlamda Harç Yükümlüsü Olan Alacaklının Bakiye Nispi Karar ve İlam Harcını Ödemeksizin Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretini İcra Takibine Konu Yaparak Devamı İşleminin Yapılmış Olmasının Kanuna Aykırılığı…Continue Reading →

6217 Sayılı Kanun, Askerlik Suçları…

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Kararı Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Hükümden sonra, 14.04.2011 gün ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı…Continue Reading →

Yumurta Atma Protestosu, Suç Vasfı…

Mağdur Başbakan R. T. E.’ın, Mersin İlinde bir tesisi hizmete açtıktan sonra, Cumhuriyet Meydanında halka hitap etmek üzere tören alanına gelip halkı selamladığı sırada, protesto  için bir araya gelen ve platformun yakınına yerleşen H… Derneği üyesi olan sanıkların,  slogan ve…Continue Reading →

MANEVİ TAZMİNAT, SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ, GÖREVLİ MAHKEME

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı ÖzetHÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEĞİ TÜRK MEDENİ KANUNU ‘NUN 174/2. MADDESİNDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLAR YÜZÜNDEN OLMALIDIR. BOŞANMA SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLMEMİŞ, ANCAK BOŞANMANIN KESİN-LEŞMESİNE KADAR GERÇEKLEŞMİŞ SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI BİR DAVRANIŞIN VARLIĞININ…Continue Reading →