Archive for Mayıs 2011

DOLAYLI YAĞMA, YAĞMA KASTI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı YARGITAYCeza Genel Kurulu 2009/1-238 E.N , 2010/16 K.N. DOLAYLI YAĞMAYAĞMA KASTIÖzetHIRSIZLIK SUÇU TAMAMLANDIKTAN SONRA, KULLANILAN CEBİR VEYA TEHDİT YAĞMA SUÇUNU DEĞİL, OLAYIN GERÇEKLEŞME BİÇİMİNE GÖRE HIRSIZLIK VE TEHDİT VEYA HIRSIZLIK VE YARALAMA SUÇLARINI OLUŞTURUR…

HAKSIZ EYLEMLERDE KUSURUN İSPATI

2010 yılı Yargıtay Kararları – kararara.com YARGITAYHukuk Genel Kurulu 2010/13-232 E.N , 2010/316 K.N. HAKSIZ EYLEMLERDE KUSURUN İSPATIİTİRAZIN İPTALİİçtihat Metni…Davacı, su abonesi olan davalının kaçak su kullanımından kaynaklanan borcunu ödememesi sebebi ile icra takibi başlattıklarını, davalının haksız olarak takibe, itiraz…Continue Reading →

KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı – Yargıtay Kararları YARGITAY7. Hukuk Dairesi 2002/4585 E.N , 2003/2674 K.N.1858 TARİHLİ ARAZİ KANUNNAMESİMUHTESATIN KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİSAHİH VAKIFLAR ÖzetM. VALİDE SULTAN VAKFINDAN TAVİZ BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE MÜLKİYETE ÇEVRİLEN BU YER ÇİFTLİK VASFINDA OLDUĞU; ŞERİFE…Continue Reading →

TAPU KAYITLARININ İPTALİ

YARGITAY6. Hukuk Dairesi 2010/3424 E.N , 2010/12577 K.N.ÖNALIM HAKKITAPU KAYITLARININ İPTALİ …Davacı vekili dava dilekçesinde Y….. İlçesi B… Kasabasında tapuya kayıtlı dava konusu taşınmazların davacı ile kızkardeşi N….. A… adına hisseli olarak kayıtlı iken N….. A… ‘ın hisselerini davalılara sattığını,…Continue Reading →

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI, ZİLYETLİK

TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA KADASTRO TESPİT TARİHİ İLE TESPİTİN KESİNLEŞME TARİHİ ARASINDA ZİLYETLİĞİN DEVRİ İLE İLGİLİ YAPILAN ANLAŞMALAR GEÇERLİDİR. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANIMI TESCİLLE OLUR. ANCAK, MÜL-KİYET MAHKEME KARARI İLE TESCİLDEN ÖNCE KAZANILIR.   Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları – kararara.com

HÜKMİ ŞAHISLARIN MUAMELELERİNDE KİMLERİN CEZA GÖRECEĞİ

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Kararı“Sanığa isnat edilen suçun oluşup oluşmadığının anlaşılabilmesi için öncelikle, İİY’nın 179. ve TTK’nun 324. maddesinde öngörülen koşullarda şirketin aktif ve pasif durumunun belirlenerek sonucuna göre şirketin iflasının gerekip gerekmediğinin tespiti zorunludur. Mahkemece borçlu şirkete ait ticari…Continue Reading →

İCRA İNKAR TAZMİNATI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – 2010…Davacı vekili, davalının müvekkili bankanın yatırım müşterisi olduğunu, 12.05.2006 ve 06.07.2006 tarihlerinde davalıya yatırım işlerinde kullanması amacıyla (6) adet bilgisayar cihazı teslim edildiğini, bir süre sonra davalının müvekkili ile çalışmaması üzerine müvekkilince bilgisayarların iadesinin…Continue Reading →

AKIN BİRDAL – TÜRKİYE DAVASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, Akın Birdal (“başvuran”) isimli bir Türk vatandaşı tarafından, 16 Ekim 1999 tarihinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurudan (no. 53047/99) kaynaklanmaktadır….Continue Reading →

SACİT KAYASU – TÜRKİYE DAVASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı… 5 Ağustos 1999 tarihli bir mektup ile başvuran, vatandaş sıfatıyla, 1961 Anayasası ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı ihtilal yaptıkları gerekçesiyle 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren eski generaller Kenan Evren, Sedat Celasun, Nurettin…Continue Reading →

NAZLI ILICAK – TÜRKİYE DAVASI…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı… Başvuran Nazlı Ilıcak 1944 doğumlu Türk vatandaşı olup, İstanbul’da ikamet etmektedir. Başvuran 18 Nisan 1999 tarihinde başvuran Fazilet Partisi’nden Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) milletvekili seçilmiştir. 2 Mayıs 1999 tarihinde başvuran, türban takarak TBMM’ye yemin…Continue Reading →