19 Mayıs 2019 – Milli Mücadelenin 100. Yılı Kutlu Olsun

19 Mayıs 2019
Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Şanlı zaferimizin 100. yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz... Kararara.com
Devamını Oku

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

23 Nisan 2019
23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mustafa Kemal ATATÜRK
Devamını Oku

5 Nisan Avukatlar Günü Mesajımız

6 Nisan 2019
Sitemiz üyesi değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlık Günlerini tebrik ediyor, yargının en kutsal ayağı olan savunma erkini layık olduğu değerde ve yerde görmek adına verdikleri mücadele ve emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.
Devamını Oku

CMK’da Önemli Değişiklikler İçeren Yasa Kanunlaştı

21 Şubat 2019
Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek kanunlaştı. Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyize başvurulabilecek. Hakim ve savcılık adaylık süresi iki yıl olacak. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için süre bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavdan en az 70 alanlar sözlü sınava alınacak. Bölge Adliye Mahkemelerinde üye sayısının yeterli olması halinde dairelerde birden fazla heyet oluşturulabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza...
Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi “İhtiyati Tedbire Uymayana Hapis” Kuralını İptal Etti

20 Şubat 2019
Anayasa Mahkemesi İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanmasına İlişkin Emre Uymayan veya Tedbir Kararına Aykırı Davranan Kimsenin Disiplin Hapsi ile Cezalandırılmasını Düzenleyen Kuralın İptaline Karar Verdi.   İtiraz Konusu Kural İtiraz konusu kuralda, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimsenin, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılması öngörülmüştür. "MADDE 398 - (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan kimse, bir aydan altı aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz açılmamışsa, ihtiyati tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava açılmışsa, bu davanın görüldüğü...
Devamını Oku

2016 York Anvers Kuralları Resmi Gazetede Yayımlandı

19 Şubat 2019
YORUM KURALI Müşterek avarya paylaştırmasında aşağıdaki Kurallar, kendileriyle bağdaşmayan mevzuat ve uygulama dikkate alınmaksızın uygulanacaktır. Üstün Kural ve numaralı Kurallarda aksi öngörülmedikçe, müşterek avarya paylaştırması harfli Kurallara göre yapılacaktır. ÜSTÜN KURAL Makul ölçüler içinde yapılmayan fedakârlık ve masraflar için, hiçbir halde paylaştırma yapılmayacaktır. KURAL A 1. Bir müşterek avarya hareketi, ancak ve yalnız ortak deniz sergüzeştine katılmış olan malvarlığı unsurlarını (değerleri) karşılaştıkları bir tehlikeden korumak amacı ile müşterek selamet için bilerek ve makul bir şekilde olağanüstü bir fedakârlık veya harcama yapılması halinde vardır. 2. Müşterek avarya fedakârlık ve masrafları aşağıdaki hükümlerde öngörülen esaslar üzerinden farklı katılımcı ilgililer arasında paylaştırılacaktır. KURAL...
Devamını Oku

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapıldı

19 Şubat 2019
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkarılan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapıldı. Değişiklik metninde hesap durumu belgeleri konusu yeniden düzenlenerek "660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun şekilde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, (a) bendi dışında kalanlar için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca düzenlenecek finansal tabloları, yurtdışında yerleşik kişilerin ise tabi oldukları yabancı mevzuat uyarınca düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile...
Devamını Oku

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

19 Şubat 2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik metninde "İlk muayenenin geçerlilik süresi üç yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç beş iş günü içerisinde periyodik muayenesi yaptırılır. Birinci fıkranın (b) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin ise ilgili kurum/kuruluş tarafından tarife yayımlanması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın periyodik muayenesi yaptırılır." hükmü getirilmiştir. Yönetmeliğin tam metni aşağıda paylaşılmıştır. TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde...
Devamını Oku

“Senden hoşlanıyorum, seni seviyorum, kanım kaynıyor” sözleri cinsel tacizdir

18 Şubat 2019
Yargıtay Ceza Genel Kurulu "Senden hoşlanıyorum, seni seviyorum, kanım kaynıyor" gibi sözlerin cinsel taciz suçunu oluşturduğuna karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu gerekçesinde "Daha önce aralarında duygusal bir ilişki bulunmayan şikâyetçi ve sanık arasındaki yaş farkı, sanığın medeni durumu ve taraflar arasındaki sosyal ilişki gözetildiğinde; sanığın şikâyetçiyi cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak rahatsız edecek şekilde ilk aramasında hoşlandığını, sevdiğini ve kanının kaynadığını söylemesinin cinsel taciz suçunu oluşturduğu, bununla birlikte sanığın ikinci aramasını, aile içinde oluşan infialin önüne geçmek maksadıyla gerçekleştirdiği ve bu kapsamda sarfettiği sözlerin cinsel amaç taşımadığı anlaşıldığından, sanık hakkında TCK’nın 43/1. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı kabul edilmelidir." tespitlerine...
Devamını Oku

Belediye otobüsü evine girdi, mahkemeden manevi tazminat kararı çıktı.

15 Şubat 2019
Belediye  otobüsünün istinat duvarını yıkarak eve çarpması sonucunda odada televizyon izleyen vatandaşın yaşadıkları manevi tazminat gerektirir denildi. Yargıtay  17.  Hukuk  Dairesinin önüne gelen olayda, Davacı vekili, 30/06/2015 tarihinde saat 15:00 sıralarında ... Büyük şehir Belediyesine ait halk otobüsünün davacının yaşadığı sitenin istinat duvarını kırarak davacının evinin duvarına çarptığını, salon duvarını yıkarak içeri girdiğini, salonda televizyon seyrederken aniden şiddetli bir gürültü ile birlikte yoğun bir toz bulutunun içinde kalan müvekkilinin, büyük bir deprem olduğu korkusu ile yerinden fırladığı sırada salonda oturduğu tarafın duvarının çöktüğünü, davacının kıl payı ölümden kurtulduğunu, büyük korku ve şok üzerine bayıldığını, ev ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğini, onarım...
Devamını Oku

Suçsuzluğunu ispatlayabilmek için tam 11.800 dilekçe yazdı

14 Şubat 2019
Cinayetten 20 yıl ceza aldı, suçsuz olduğuna dair 11 bin 800 dilekçe yazdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Adem Kibar'ın (23) katil zanlısı Hayri Salcan (40), 20 yıl 10 ay ağır hapse mahkum edildi. 7 yıl önce tahliye edilen Salcan, 2003 yılından bu yana çeşitli kurumlara, cinayeti kendisinin işlemediğini belirten 11 bin 800 dilekçe yazdı. Manavgat ilçesi Sorgun Ormanı'nda 5 Kasım 2003 tarihinde Adem Kibar'ın cesedi bulundu. Araştırma yapan jandarma, Kibar'ın öldürülmeden birkaç gün önce Manavgat'a gelerek Hayri Salcan aracılığıyla bir pansiyona yerleştiğini belirledi. Olay yerindeki araç lastik izleri Side tatil bölgesinde ayakkabıcılık yapan Hayri Salcan'a ait otomobilin...
Devamını Oku

Yargıtay Öz Çocuğuna Tecavüz Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet dedi.

14 Şubat 2019
Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, zihinsel engelli kızı H.E.'ye (24) 6 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Ekrem Ergül ile yaşananlara göz yuman eşi Cemile Ergül'e cinsel istismar sonucu dünyaya gelen 2 bebeği öldürdükleri gerekçesiyle verilen 15 ve 12 yıllık hapis cezaları, Yargıtay tarafından bozuldu. Tutuklu baba ve anne, yeniden görülen davada, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada indirim yapmadı. 6 YIL SÜREN İSTİSMAR, KOMUŞUNUN İHBARIYLA BİTTİ Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan 4 çocuk babası Ekrem Ergül, zihinsel engelli kızı H.E.'ye 6 yıl boyunca tecavüz...
Devamını Oku

“Süresiz nafaka zorunlu değil, sorunu içtihat çözer”

14 Şubat 2019
“Süresiz nafaka zorunlu değil, sorunu içtihat çözer” İSTANBUL, (DHA) - Boşanmalarda süresiz nafakanın kaldırılmasını isteyen erkeklerin talebi Altınbaş Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Uzman hukukçular, yasa değişikliğine gerek olmadığını, nafakanın kaldırılmasının kadınlar açısından büyük sorunlar doğuracağını, sorunun yargının içtihat kararlarıyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Şükran Şıpka “Kanun süresiz nafakayı zorunlu tutmuyor, mahkemeler davaları iyi incelemeli ve somut olayın özelliklerine göre nafaka miktarı ve ödeme süresini belirlemelidir” dedi. Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesinde düzenlenen ‘Çarşamba Buluşmalarında’ bu hafta ‘Türk Medeni Kanunu’nda Nafaka: Özellikle Yoksulluk Nafakası’ başlıklı panel yapıldı. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar moderatörlüğünde düzenlenen...
Devamını Oku

Almanya, Sibel Çelik cinayeti sanığının iadesi için ‘hukuki güvence’ istedi

14 Şubat 2019
Almanya, Sibel Çelik cinayeti sanığının iadesi için ‘hukuki güvence’ istedi Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, bazanın içinde yanmış cesedi bulunan Sibel Çelik'i (25) öldürmekle suçlanan ve Almanya'da yakalanan Halil Yılmaz ile ağabeyi tutuksuz sanık Selman Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi. Almanya’da bulunan Halil Yılmaz’ın Türkiye’ye iadesi beklenirken, Alman makamların mahkemeden hukuki güvence istediği belirtildi. Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bazanın içinde yanmış kadın cesedi bulundu. Ekipler, kadının bıçaklanıp, üzerine yatak yığıldığını ve evin ateşe verildiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Sibel Çelik'e ait...
Devamını Oku

Engelli bireylerin avukata erişimi kolaylaşıyor!

14 Şubat 2019
Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) – ANKARA Barosu ve Atılım Üniversitesi’nin ortak çalışması olan ‘Engelsiz Adalet’ projesi kapsamında engellilerin adalete erişimde yaşadığı sorunlar giderilecek. Bu kapsamda, hak eğitimi ve bilinçlendirme kampanyaları dâhil olmak üzere avukata erişim, adli yardım sisteminin engellilere uygun hale getirilmesi, işaret dili çevirmeni bulmakta yaşanan sorunlar, erişilebilirlik gibi pek çok soruna yönelik çözüm önerisi geliştiriliyor. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Bizim açımızdan hedef; engelli bireylerin adalete erişimi noktasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır” dedi. Ankara Barosu ve Atılım Üniversitesi tarafından hazırlanan ‘Engelsiz Adalet’ projesinin geçtiğimiz günlerde ön çalıştayı düzenlendi. Konuyla ilgili bakanlık ve belediyeler ile engelli hakları alanında çalışan sivil toplum...
Devamını Oku