ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2010/6059 E.N , 2010/12297 K.N.
ZİYNET EŞYALARININ AYNEN İADESİ
Dava, ziynet eşyalarının aynen iadesi,olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili, düğünde müvekkiline takılan ziynet eşyaları ve bir miktar paranın müvekkiline verilmediğini, bu altın ve paralar ile davalıya abisi adına kayıtlı araba alındığını belirterek takıların aynen iadesini, mümkün olmadığı takdirde karşılığı olan 28.535 TL’nin tahsilini talep etmiştir. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.