ZİMMET SUÇUNDAN BERAAT EDEN KOOP. YÖNETİCİLERİ, SORUMLULUK..

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/5007 KARAR NO: 2013/438

…Davacı vekili, davalıların kooperatif yönetiminde görev yaptıkları süre zarfında yasaya aykırı ve usulsuz işlemlerle kooperatifi zarara soktuklarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince tesbit edilmesi üzerine kooperatifin 20.06.2004 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar gereği kooperatif zararının 203.509,24 TL’sinin davalılar C…, E… ve T…’dan, 85.139,00 TL’sinin ise C…, E… ve M…’den dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.