Zamanaşımının Islah Yoluyla İleri Sürülememesi (6100 s. HMK 180. md.)

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/10614 KARAR NO: 2011/11538
…Dava, trafik kazasından kaynaklanan desteğin ölümü nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş, davacının temyizi üzerine karar dairece bozulmuştur. Bu defa davalının karar düzeltme isteği üzerine dosya yeniden incelenmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.