Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Resmi Gazete Tarih / Sayı : İstem reddedildiği için Resmi Gazeteye gönderilmez.

Esas Sayısı   : 1997/19

Karar Sayısı   1997/8 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü    : 23.10.1997

15.1.1997 günlü, 4226 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;

A- 2. maddesiyle 4077 sayılı Yasa’nın 25. maddesine eklenen beşinci fıkranın,

B- 3. maddesiyle değiştirilen 4077 sayılı Yasa’nın 26. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “…ve beşinci…” sözcüklerinin, Yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE, 23.10.1997 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Nurettin TURAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.