yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİ


Resmi Gazete Tarih / Sayı : SONUCU RED OLAN KARAR YAYIMLANMAZ.

Esas Sayısı : 1996/55

Karar Sayısı: 1997/2

Karar Günü: 26.2.1997

KARAR

3.8.1996 günlü, 4163 sayılı ” İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un Anayasa’ya aykırılık olasılığı konusunda güçlü belirtiler saptanamadığından yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

26.2.1997 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.