YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ


Resmi Gazete Tarih / Sayı : SONUCU RED OLAN KARAR YAYIMLANMAZ.

Esas Sayısı : 1999/39

Karar Sayısı: 2000/4

Karar Günü: 19.9.2000

KARAR

28.8.1999 günlü, 4454 sayılı “Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara ilişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. Maddesinin birinci fıkrasının “…basın yoluyla yahut sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla işlenmiş olup…” bölümünün YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, 19.9.2000 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK

Üye

Rüştü SÖNMEZ

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.