YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ


Resmi Gazete Tarih / Sayı : SONUCU RED OLAN KARAR YAYIMLANMAZ.

Esas Sayısı : 2002-99

Karar Sayısı: 2002-8

Karar Günü: 28.5.2002

KARAR

21.12.2000 günlü, 4616 sayılı “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun”un 1. Maddesinin 21.5.2002 günlü, 4758 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenen 2. Bendinin YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU ile Enis TUNGA’nın karşıoylarıyla ve OYÇOKLUĞUYLA, 28.5.2002 gününde karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Nurettin TURAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğurul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Bir Cevap Yazın