Yurtdışında yapılan işle ilgili olarak ihale kararı, sözleşme, yapılan avans ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergilerinin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında istisna olup olmadıkları ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi karşısındaki durumu hk.

Bir Cevap Yazın