Yetki İtirazı… (6100 s. HMK 19. md.)

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/11076 KARAR NO: 2011/11468 
Davacı B… vekili Avukat A… tarafından, davalı U… ve diğerleri aleyhine 19/10/2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; U….ve A… hakkında açılan tazminat davasında mahkemenin yetkisizliğine, davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasında bu davalı yönünden mahkemenin görevsizliğine, idari yargının görevli olması nedeniyle davanın yargı yolu bakımından reddine dair…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.