YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE TAZMİNAT

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/24-214 E.N , 2011/81 K.N.
Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …Dava, yayın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemenin, davanın kısmen kabulüne dair kararı Özel Dairece bozulmuş; verilen direnme kararı da davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.