YAŞLILIK AYLIĞI

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/5592 E.N , 2010/3781 K.N.
YAŞLILIK AYLIĞI
Davacı, 3201 sayılı Yasa uyarınca yaptığı borçlanmanın ve bağlanan yaşlılık aylığının geçerli olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şeklide davanın kabulüne karar verilmiştir. Türkiye’de 01.01.1964-01.10.1964 tarihleri arasında Emekli Sandığı kapsamında çalışması bulunan davacının Almanya’da geçen 01.01.1983-31.12.1996 tarihleri arasındaki çalışmalarını 3201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca borçlanmak üzere 24.09.1997 tarihli dilekçe ile, Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurduğu, tahakkuk ettirilen 5040 günlük borçlanma bedelini ödeyerek, kendisine 01.11.1997 tarihinden itibaren borçlandığı hizmetlerine göre yaşlılık aylığı bağlandığı, Emekli Sandığına tabi hizmetlerinin tespit edilmesi üzerine borçlanması ve Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan yaşlılık aylığının iptal edildiği… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.