YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) , NİSPİ HARCIN YATIRILMASI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/15610  KARAR NO: 2013/235

Davacı vekili davalı … İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan ve kendisinin 3. kişi konumunda olduğu dava sonucunda tasarrufun iptaline karar verildiğini verilen kararın kesinleştiğini ancak daha davacı tarafından icra takibine konu edilen senedin sahte olduğunu anladıklarını bu yönde menfi tesbit davası açtıklarını öne sürerek mahkemenin 2003/135- 2005/105 sayılı kararının yargılamanın yenilenmesi yolu ile ortadan kaldırılmasını talep etmiş, …

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.