Yapılacak iskonto tutarı ve hesaplanan katma değer vergisinin Damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.

Bir Cevap Yazın