Yapılacak iskonto tutarı ve hesaplanan katma değer vergisinin Damga vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.