YANLIŞ İĞNE YAPAN HEMŞİREYE KARŞI TAZMİNAT DAVASI…

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi  ESAS NO : 2012/16950  KARAR NO: 2013/441

Dava, Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanesinde yanlış iğne yapılmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ve karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir. Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.