YAĞMA, SARKINTILIK

YARGITAY 6. Ceza Dairesi 2010/6-67 E.N , 2010/133 K.N.
SARKINTILIK
YAĞMA
Yağma ve sarkıntılık suçlarından yargılanan sanık Y… P…’in, yağma suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kanıt bulunmadığından beraatına, mağdura yönelik diğer eyleminin ise, ırza tasaddi suçuna uyduğu kabul edilerek, 765 sayılı TCY’nın 416/2. maddesi uyarınca 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, A.. 3. Ağır Ceza Mahkemesince 17.10.2002 gün ve 275-389 sayı ile verilen hükmün, DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.