YAĞMA, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

T.C.
YARGITAY
6.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2012/10982
KARAR NO: 2014/20400
KARAR TARİHİ: 11.11.2014

YAĞMA, BAĞLANARAK EVDE HAPİS EDİLMESİ KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

Özet: Yakınanın el ve ayaklarının sanıklar tarafından bağlanarak, sabaha kadar evin içerisinde hürriyetinden yoksun kılındığı ve yağmalandığı olayda eylemin, 765 sayılı TCK’nın 499/1. maddesine 5237 TCK’nın ise 149/1. maddesinin (c) ve (h) bentlerinin yanı sıra (d) bendi ve 109/2-3/b maddelerine uygun bulunduğu gözetilmelidir.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Yakınanın el ve ayaklarının bağlanarak, sabaha kadar evin içerisinde hürriyetinden yoksun kılındığı ve yağmalandığının anlaşılması karşısında; sanığın eylemi 765 sayılı TCK’nın 499/1- maddesine uyduğu halde, anılan Yasanın 497/1. maddesi ile karşılaştırma yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması; ayrıca TCK’nın 149/1. maddesinin (c) ve (h) bentlerinin yanı sıra (d) bendi ve 109/2 3/b maddeleri ile de uygulama yapılması gerekliğinin düşünülmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre, sanık Ertan savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak (ONANMASINA), 11.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — 31 Ara 2014, 15:36 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 138


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.