Yabancı Uyruklu Eşler Arasında Mal Rejimi, Katkı Payı Alacağı…

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi E:2010/2292 K:2011/381 T:26.01.2011

Yabancı Uyruklu Eşler Arasında Mal Rejimi, Katkı Payı Alacağı…

Özet
Mal varlığı hukukundan doğan her türlü mal ve alacak davaları HUMK’nın 16. maddesi kapsamına girdiğinden, bu davalarda davacının Türk vatandaşı olması şart olmadığı gibi, davacı bir yabancı ya da vatansız da olabilir. Bankadan çekilen kredi taksitlerinin ödenmesi suretiyle edinilen taşınmaza (daireye) yapılan katkıdan doğan katkı payı (değer artış payı) alacağı ile şahsi hak nedeniyle muvazaa (BK m. 18) hukuksal sebebine dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davası Türk mahkemelerinde açılabilir. Kullanılan krediyle alınan daire, 743 sayılı TMK’nın 170. maddesi uyarınca eşler arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde edinildiğinden, uyuşmazlığın Borçlar Kanunu ‘nun genel hükümlerine göre çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.