VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2010/2

Tarih 30/03/2010
Sayı B.07.1.GİB.0.05.70/7050-1/27939
Kapsam

  T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.05.70/7050-1/27939

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2010/2

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza intikal eden yazılardan, adi ortaklık kurmaksızın birden fazla kişinin kendi arsalarına şahsi ihtiyaçları için bina inşa etmek için oluşturdukları ortaklıklar adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmek üzere potansiyel vergi kimlik numarası verilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Başkanlığımızca yapılan değerlendirme üzerine, adi ortaklık kurmaksızın birden fazla kişinin kendi arsalarına şahsi ihtiyaçları için bina inşa etmek için oluşturdukları ortaklıklara münhasır olmak üzere, talep edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmek üzere birden fazla kişinin kendi arsalarına şahsi ihtiyaçları için bina inşa etmek için oluşturdukları ortaklıklar adına potansiyel vergi kimlik numarası verilmesi uygun görülmüştür.

Kendi arsalarına şahsi ihtiyaçları için bina inşa edenlerin oluşturdukları ortaklıkların, Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmek üzere potansiyel vergi kimlik numarası verilmesini talep ettikleri dilekçeleri ve ekinde ortakların nüfus cüzdanlarının/yabancıların pasaportlarının noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte bulundukları yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde söz konusu ortaklık adına potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

Mustafa GÜNEŞ

Başkan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.