VERGİ BARIŞI KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2003/6

Tarih 30/05/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.36/3629-1
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.36/3629-1
KONU :

VERGİ BARIŞI KANUNU İÇ GENELGESİ
Seri No:2003/6

………..VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 13 üncü maddesi ile 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 63 üncü maddenin (2) numaralı fıkrası uyarınca ödenmesi gereken %2,5 oranındaki verginin ödeme süresi 30 Mayıs 2003 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.Bakanlığımıza yapılan yoğun başvurularda, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde çok sayıda verginin ödenecek olması nedeniyle bu verginin de aynı tarihte ödenmesinin mükellefleri zor durumda bıraktığı belirtilerek, %2,5 oranındaki verginin ödeme süresinin uzatılması talep edilmiştir.

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunun 111 inci maddesinin beşinci fıkrasında “500’den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak bakımından mükelleflere, vadenin bitmesini takip eden tarihten başlayarak 15 gün içinde gün belli etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak açısından anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 500’den fazla mükellefi olan vergi dairelerini kapsamak ve bir defaya mahsus olmak üzere, 4811 sayılı Kanunun 13 üncü ve 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanuna eklenen Geçici 63 üncü maddenin (2) numaralı fıkrasına göre 30.05.2003 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunan mükelleflerin, anılan maddeler uyarınca, 30.05.2003 tarihi mesai saati bitimine kadar ödemeleri gereken %2,5 oranındaki verginin ödeme süresinin 16.06.2003 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, bu genelge ile yapılan süre uzatımı verginin ödeme süresine ilişkin olup, bu maddeler uyarıca verilmesi gereken bildirim ve beyannamelerin verilme sürelerini kapsamamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Maliye Bakanı

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.