VERGİ BARIŞI KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2003/5

Tarih 30/05/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.36/3629-1/23180
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.36/3629-1
KONU :

VERGİ BARIŞI KANUNU İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2003/5

………………………… VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ve 4842 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylar hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.Kıymetli maden ve ziynet eşyası imalatı ve ticareti faaliyetinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olup, kayıtlarında yer almayan kıymetli maden (altın, platin ve gümüş) ve kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci gibi) ile bunlardan mamül ziynet eşyasını 4811 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen şekilde 30 Mayıs 2003 mesai saati bitimine kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle, defterlerine kaydetmeleri halinde, 4842 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi gereğince beyan edilen bu malların toplam rayiç bedeli üzerinden % 2,5 oranında vergi ödenecek olup, bu bedelin içinde işçiliğe ait kısım da bulunduğundan, işçilik bedeli üzerinden ayrıca 4811 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmüne göre katma değer vergisi hesaplanması ve ödenmesi sözkonusu değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.