VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İÇ GENELESİ SERİ NO: 2

Tarih 30/07/1974
Sayı VRS/26805-29/41740
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

SAYI   : VRS/26805-29/41740

KONU:                            

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

İÇ GENELGESİ

      Seri No: 2

…………………..VALİLİĞİNE

 

Defterdarlık: (Gelir Müd.)

 

İstisna haddi altında kalan malların takdir komisyonuna sevk edilmeyeceği hakkında,

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No: 1 de, veraset ve intikal vergisine ilişkin tarhiyatlar için, beyanname verilmesi halinde beyannamede gösterilen malların doğru olup olmadığının, başkaca bir mal bulunup bulunmadığının veya beyanname verilmemesi halinde intikal eden malların nelerden ibaret olduğunun idari tahkikatla saptanacağı, vergiye matrah olacak değerlerin Vergi Usul Kanununun 298 inci maddesi gereğince 72 maddesinde yazılı Takdir Komisyonunca tespit edileceği belirtilmiş, iktisaba konu malların takdir komisyonlarınca yeniden değerlendirilmesi için, beyan edilen değerlerin düşük olduğu konusunda, vergi dairelerince önceden herhangi bir tespit yapılmasına gerek bulunmadığı, açıklanmış bulunmaktadır.

Ancak, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği esasları dairesinde yapılan idari tahkikat sonucunda, intikal eden mallar değerinin istisna hadleri altında kaldığı saptanmasına rağmen dosyanın takdir komisyonuna sevk edilmesinin, gerek vergi dairelerinin gerekse takdir komisyonlarının işlerini yoğunlaştıracağı ve zaman kaybına yol açacağı düşünülerek idari tahkikat sırasında, intikal eden mallar değerinin istisna hadleri altında kaldığı kesinlikle saptandığı takdirde, dosyanın takdir komisyonuna sevk edilmeyerek hıfz edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Maliye Bakanı Y.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.