VASİ TAYİNİ, VELAYET…

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2010/15104 E.N , 2011/4651 K.N.
Dosyada bulunan nüfus kayıt örneğine göre kısıtlanması talep edilen D…. Y….. 10/11/1988 doğumlu olup dava tarihinde ergindir. Mahkemece, zihinsel özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen ergin D….. Y…..’ın kısıtlanarak annesinin velayetine bırakılması ya da vasi atanmasına karar verilmesi gerekirken, küçük olduğu ve velayet altında bulunduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.