Varlık finansmanı fonunun kuruluşuna, varlığa dayalı menkul kıymet ihracına ve ticari alacakların fona devrine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı, fonun 492 sayılı Harçlar Kanunu yönünden muafiyetinin olup olmadığı ile fonun banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefi olup olmayacağı hk.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.