UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI

UZLAŞMA  KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI

a)  Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları Yetki Sınırı (TL)
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 3.000.000,00
Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu 50.000,00
Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu İl merkezlerindeki 3.000,00
İl merkezleri dışında yer alan Vergi dairesi bünyesinde kurulan 15.000,00
Mal müdürlükleri bünyesinde kurulan 3.000,00

b) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları Kurulma Bölgesi Yetki Sınırı (TL)
Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 3.000.000,00
Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 900.000,00
I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 750.000,00
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 600.000,00
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 450.000,00
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 300.000,00
Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 35.000,00
İl Merkezlerindeki Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 12.500,00
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 7.500,00
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000,00
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000,00
İl Merkezleri Dışında Yer Alan Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 30.000,00
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 25.000,00
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 20.000,00
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 15.000,00
Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 6.000,00
II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 5.000,00
III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 4.000,00
IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları 3.000,00

c)   Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı 2.000.000,00 TL’dir. Bu sınırı aşan uzlaşma talepleri tutarına göre Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca sonuçlandırılır.

d)  Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

3.000.000 TL’yi geçen uzlaşma talepleri Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.