ürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİ


Resmi Gazete Tarih / Sayı : SONUCU RED OLAN KARAR YAYIMLANMAZ.

Esas Sayısı : 1996/57

Karar Sayısı: 1997/1

Karar Günü: 23.1.1997

KARAR

1.8.1996 günlü, 4161 sayılı ” Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un:

  1. A) 1. Maddesiyle, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 17. Maddesine eklenen;

1) İlk fıkranın,

2) İkinci fıkranın;

  1. a) 1. tümcesinin,
  2. b) 2. tümcesindeki “… uygun görülecek …” sözcüklerinin,
  3. B) 2. Maddesiyle, 406 sayılı Yasa’nın Ek 18. Maddesine eklenen;

1) İlk fıkranın son tümcesinin,

2) İkinci fıkranın 1. Tümcesinin,

  1. C) 4. Maddesiyle, 406 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 6. Maddenin,

yürürlüklerinin durdurulması isteminin REDDİNE,

23.1.1997 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.