ÜNİVERSİTE GELİRLERİNİN DERNEĞE AKTARILMASI, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

DANIŞTAY 1. Daire
ESAS: 2014/138
KARAR: 2014/173

Özeti : Üniversiteye ait olması gereken gelirlerin üniversitenin spor kulübü derneğine yatırılmasını sağlayarak 5072 sayılı Kanun’un 2/g maddesine aykırı davranmak eyleminin, görevi kötüye kullanmak suçuna karşı geldiği hakkında.

KARAR

1- … Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi ile … Üniversitesi arasında imzalanması gereken "Direkt Satış Noktası Sözleşmesi"ni … Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı olarak imzalayarak bu Sözleşme karşılığında adı geçen Şirket tarafından ödenen 250.000,00 TL’nin Üniversite yerine Dernek hesabına geçirilmesini sağlamak ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun’un 2/g maddesine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak,

2- Büyük Acil ve Çocuk Acil Taksi Durakları tarafından yapılan bağışların Üniversite yerine Dernek hesabına geçirilmesini sağlamak ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun’un 2/g maddesine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak,

3- Hemodiyaliz servisinde bulunan 60 bin adet kullanılmış polietilen diyaliz bidonlarının satılmasından elde edilen bedellerin Üniversite yerine Dernek hesabına geçirilmesini sağlamak ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun’un 2/g maddesine aykırı hareket etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2008-2012 Yılları

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 18.12.2013 tarih ve 2013/3 sayılı lüzumu muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Hakkında lüzumu muhakeme kararı verilen … vekili Av. …

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

…Üniversitesi Rektörlüğünün 21.01.2014 tarih ve 435 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Fatih Karaman’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, 1’inci, 2’nci ve 3’üncü maddelerde atılı suçlardan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, itirazın reddiyle … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 18.12.2013 tarih ve 2013/3 sayılı lüzum-u muhakeme kararının onanmasına, şüphelinin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın karar ekli olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin … Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine 06.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 3:17 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 44


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.