Ulusal Birlik Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucu

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2008/36

Karar Günü : 12.2.2008

R.G. Tarih-Sayı : R.G.’de yayımlanmamıştır.

Ulusal Birlik Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, Parti’nin hesabının doğru ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 12.2.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.