TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29264
YÖNETMELİK
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin 1 numaralı alt bendinde bulunan “6” ibaresi “Kurdi” ve “Arapça” ibaresi “El Arabia” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/10/2009 27382
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/11/2010 27748
2- 25/6/2011 27975
3- 15/10/2011 28085
4- 22/9/2012 28419
5- 18/5/2013 28651
6- 12/12/2013 28849
7- 13/5/2014 28999
8- 19/9/2014 29124
9- 21/10/2014 29152
10- 19/11/2014 29180
11- 26/12/2014 29217

 

 

Bir Cevap Yazın