TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251
YÖNETMELİK
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI

VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’in 1 sıra numaralıHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, DAİRE VE KURUL BAŞKANLIKLARI, GENEL SEKRETERLİK, TRT MÜDÜRLÜĞÜ bölümünün 5 inci kısmının (ç) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanı ile Vericiİşletmeleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilmek için elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, bilgisayar mühendislikleri veya radyo ve televizyon ile ilgili mühendislik dallarının birisinden mezun olmak.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin 34 sıra numaralı TAKİP MEMURU bölümünün 3üncü kısmına aşağıdaki (ç) satırı eklenmiş ve mevcut (ç) satırı (d) satırı olarak teselsül ettirilmiştir.

“ç. Tecrübe: Aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere, en az 2 yılı Kurumda geçmek kaydıyla; 4 yıl veüzeri yükseköğrenim mezunları için 7 yıl, 2 ve 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için 10 yıl, lise mezunları için ise 12 yıl memuriyet hizmeti bulunmak.”

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/9/2008 27007
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2008 27096
2- 14/4/2009 27200
3- 24/10/2009 27386
4- 5/3/2010 27512
5- 7/9/2010 27695
6- 21/12/2012 28504
7- 20/11/2013 28827
8- 21/10/2014 29152
9- 26/12/2014 29217

 

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.