TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2009/14)

Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27348

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM 2009/14)

 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA,

 1. a) Asansör Yönetmeliğinde yer alan asansörler için;

1) AT Tip İncelemesi Modül B (Ek V-B),

2) Asansörün Son Muayenesi (Ek VI),

3) Birim Doğrulaması Modül G (Ek X),

4) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (Ek XII),

5) Asansörler İçin Tam Kalite Güvencesi Modül H (Ek XIII),

6) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (Ek XIV) kapsamında,

 1. b) (Değişik:RG-18/10/2012-28445) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte yer alan;

1) Gaz yakan ev tipi pişirme cihazları için;

 1. AT Tip İncelenmesi (EK II-1-Modül B),
 2. AT Tipe Uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) (EK II-3 Modül D),

iii. AT Tipe Uygunluk beyanı (ürün kalite güvencesi) (EK II-4 Modül E),

2) Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları için;

 1. AT Tip İncelenmesi (EK II-1-Modül B),
 2. AT Tipe Uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) (EK II-3 Modül D),

iii. AT Tipe Uygunluk beyanı (ürün kalite güvencesi) (EK II-4 Modül E),

3) Gaz yakan ticari pişirme cihazları için;

 1. AT Tip İncelenmesi (EK II-1-Modül B),
 2. AT Tipe Uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) (EK II-3 Modül D),

iii. AT Tipe Uygunluk beyanı (ürün kalite güvencesi) (EK II-4 Modül E),

4) Gaz yakan müstakil konveksiyonlu ısıtıcılar için;

 1. AT Tip İncelenmesi (EK II-1-Modül B),
 2. AT Tipe Uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) (EK II-3 Modül D),

iii. AT Tipe Uygunluk beyanı (ürün kalite güvencesi) (EK II-4 Modül E),

5) LPG yakan konut dışı bacasız ısıtıcılar (Anma Gücü 10 kW’geçmeyen) için;

 1. AT Tip İncelenmesi (EK II-1-Modül B),
 2. AT Tipe Uygunluk beyanı (üretim kalite güvencesi) (EK II-3 Modül D),

iii. AT Tipe Uygunluk beyanı (ürün kalite güvencesi) (EK II-4 Modül E) kapsamında,

 1. c) (Değişik:RG-25/12/2009-27443) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde yer alan;

1) Üretim Kalite Güvencesi (EK III – Modül D),

2) Üretim Kalite Güvencesi (EK III – Modül D1),

3) Ürün Kalite Güvencesi (EK III – Modül E),

4) Ürün Kalite Güvencesi (EK III – Modül E1),

5) Tam Kalite Güvencesi (EK III – Modül H),

6) Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi Tam Kalite Güvencesi (EK III – Modül H1),

7) AT Tasarım İncelemesi (EK III – Modül B1),

8) Sabit Bağlantı Prosedürleri Onayı (EK I – 3.1.2.),

9) Sabit Bağlantı Yapan Personelin Onayı (EK I – 3.1.2.),

10) Tahribatsız Testleri Yapan Personel Onayı (EK I – 3.1.3) kapsamında,

ç) Makina Emniyeti Yönetmeliğinde (98/37/AT) yer alan;

1) Ahşap ve benzeri malzemeler için kullanılan tek ya da çok bıçaklı daire testereler (EK IV A 1):

Sabit gövdeli, iş parçası elle veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslenebilen, çalışma sırasında takım ilerlemesi olmayan testere tezgahlar,

Kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, testere taşıyıcı gövde veya arabası el ile idare edilen testere tezgahları,

İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan, kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahlar,

İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan ve kesme sırasında takım ilerlemesi olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları.

2) Et ve benzeri malzemeler için kullanılan tek ya da çok bıçaklı daire testereler (EK IV A 1):

Sabit gövdeli, iş parçası elle veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslenebilen, çalışma sırasında takım ilerlemesi olmayan testere tezgahları,

Kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, testere taşıyıcı gövde veya arabası el ile idare edilen testere tezgahları,

İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan, kesme sırasında takım ilerlemesi olmayan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları,

İş parçasının beslenmesi için mekanik aksamı olan ve kesme sırasında takım ilerlemesi olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere tezgahları,

3) Ahşap işleri için, el ile beslemeli, yüzey işleme makinaları (EK IV A 2),

4) Ahşap işleri için, tek yüzeyden alarak ayarlayan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı makinalar (EK IV A 3),

5) Ahşap ve benzeri malzemeler veya et ve benzeri malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, sabit veya hareketli yataklı ve hareketli arabalı lama testere makinaları (EK IV A 4),

6) Ahşap ve benzeri malzemeleri işlemek için, bu Ekin bu bölümünün 1, 2, 3, 4, ve 7 inci paragraflarında belirtilen makina tiplerinin oluşturduğu kombine makinalar (EK IV A 5),

7) Ahşap işlemek için çoklu takım tutuculu, el ile beslemeli zıvana tezgahları (EK IV A 6),

8) Ahşap ve benzeri malzemeler işlemek için, el ile pinol hareketi uygulayan kalıpçı frezeleri (EK IV A 7),

9) Ahşap işlemek için portatif, zincirli testereler (EK IV A 8),

10) Malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, stroku 6 mm’den, hızı 30 mm/sn’den yüksek olan, bükme presleri de dahil presler (EK IV A 9),

11) El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama makinaları (EK IV A 10),

12) El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama makinaları (EK IV A 11),

13) Aşağıda belirtilen, yer altı çalışmaları için üretilmiş makinalar (EK IV A 12):

Ray üzerinde çalışan makinalar; lokomotif ve dekoviller,

Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri,

Yer altında çalışan makinalarda kullanılan içten yanmalı motorlar.

14) El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma donanımlı çöp kamyonları (EK IV A 13),

15) Ek I’in 3.4.7 numaralı paragrafında tanımlanan kardan kavramalı, sökülebilir transmisyon milleri ve koruyucuları (EK IV A 14),

16) Araç bakım asansörleri (EK IV A 15),

17) Üç metreden daha fazla dikine yüksekliklerden düşme riski taşıyan kişilerin indirilip kaldırılmasında kullanılan aygıtlar (EK IV A 16),

18) Patlayıcıların (pyrotechnics) imalatında kullanılan makinalar (EK IV A 17),

19) Kişilerin güvenliğini sağlamak için, özel tasarımlanmış, detektör niteliğindeki elektro-duyarlı aygıtlar (malzemesiz-lazer, optik vb. engeller, algılama perdeleri, elektromanyetik detektörler vesaire) (EK IV B 1),

20) Çift elle kumandalı olarak emniyet fonksiyonlarını ifa eden mantık birimleri (EK IV B 2),

21) Ek IV’ün  (A) bölümünün  9, 10 ve 11 numaralı paragraflarında belirtilen presleri korumak için kullanılan otomatik hareketli koruyucu perdeler (EK IV B 3),

22) Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar (DKKY-ROPS) (EK IV B 4),

23) Düşen Cisimlere Karşı Koruyucusu Yapılar (DKKY-FOPS) (EK IV B 5) için

“Teknik Dosya Uygunluğunun Belgelendirilmesi” (Makine Emniyeti Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi), “Teknik Dosya Kabulü” (aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi) kapsamında,

(d) (Ek:RG-26/5/2010-27592) Türk Standardları Enstitüsü, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte yer alan sıvı ve gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanları için;

1) AT Tip incelemesi              (EK III – Modül B)

2) Üretim kalite güvencesi     (EK IV – Modul D)

3) Ürün kalite güvencesi        (EK IV – Modul E)

Kapsamında,

(e) (Ek:RG-11/7/2014-29057) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) yer alan ürünler için;

1) İç Üretim Kontrolü + Teknik Dosyanın Onaylanmış Kuruluşa Teslim Edilmesi: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VIII’i,

2) Ürün Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VII’si,

3) Birim Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IX’u,

4) Üretim Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IV’ü,

5) Tipe Uygunluk Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VI’sı,

6) Ürün Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek V’i,

7) AT Tip incelemesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek III’ü

Kapsamında,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1)  TSE’nin Bakanlığımız veya ilgili kamu kuruluşları tarafından diğer Yeni Yaklaşım Mevzuatına istinaden gerçekleştirilecek olası Onaylanmış Kuruluş görevlendirmelerinin resmi duyuruları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknikhtm adresinden takip edilebilecektir.

MADDE 3 – (1) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü’nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2007/1) ve 20/2/2007 tarihli ve 26440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standartları Enstitüsünün Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesiyle İlgili Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2007/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/9/2009 27348
Tebliğde Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1. 26/5/2010 27592
2. 18/10/2012 28445
3. 11/7/2014 29057

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.