Tüketicinin Korunması Kanununa Aykırılık, İdari Para Cezası

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığından : Esas No: 2011/1472 Karar No: 2011/4167

İstemin Özeti : Davacı şirkete ait “Formsante Dergisi” ile birlikte ek olarak verilen “Acıbadem Güncel Sağlık Dergisi”nin 2003 yılı Mart-Haziran sayısında, Acıbadem Hastanesi’ne ilişkin olarak, “Acıbadem Sağlık Grubu yurt dışından hasta transferini yaptı” ve “Anne karnında genetik tanı” başlıklı yazılarda ve derginin tamamına yakın bölümünde yer alan buna benzer yazılarda, anılan hastaneye ve doktorlara yönlendirme yapıldığı, bazı tıbbi uygulamaların ilk defa bu hastane ve bu hastanedeki doktorlar tarafından gerçekleştirildiği şeklinde ifadelere yer verilerek 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesine aykırı davranıldığından…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.