TRAFİK KAZASINDA TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE DÜZENLENEN BELGE…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/10148 KARAR NO: 2013/776

…Davacı vekili, müvekkilinin sürücüsü olduğu aracın davalıya ait büyük baş hayvana çarpması nedeniyle hasarlandığını belirterek 10.000,00.-TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiştir. Davalı M…, kazanın davacının kusuru ile oluştuğunu ve dava dışı işleten tarafından ibra edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davalı hayvan tutucusu M…’nın dava dışı işleten tarafından ibra edildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı O… vekili tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…

Bir Cevap Yazın