TRAFİK KAZASINDA TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE DÜZENLENEN BELGE…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/10148 KARAR NO: 2013/776

…Davacı vekili, müvekkilinin sürücüsü olduğu aracın davalıya ait büyük baş hayvana çarpması nedeniyle hasarlandığını belirterek 10.000,00.-TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiştir. Davalı M…, kazanın davacının kusuru ile oluştuğunu ve dava dışı işleten tarafından ibra edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davalı hayvan tutucusu M…’nın dava dışı işleten tarafından ibra edildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı O… vekili tarafından temyiz edilmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.