TRAFİK KAZASINDA 1000 TL MANEVİ TAZMİNATIN DÜŞÜK OLDUĞU…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/12998 KARAR NO: 2013/442

Davacı vekili; … müvekkilinin yol kenarında yürüdüğü sırada davalı E…’nin sevk ve idaresindeki araç ile arkadan çarpması sonucu ağır şekilde yaralandığını, aracın davalı sigorta şirketine trafik sigortalı olduğunu, müvekkilinin 2 yıldır süren tedavisine rağmen vücudunda oluşan fonksiyon kaybı nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile tek başına karşılayamadığını belirterek, fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydıyla, 20.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.