TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Trafik para cezalarına itirazlarımızı sulh ceza mahkemesi’ne yapılmaktadır.

Yetkili sulh ceza mahkemesi,ceza tutanağını düzenleyen birim,in(yani görevlinin)bağlı olduğu yer sulh ceza mahkemesidir.

Trafik para cezası Kabahatler Kanunu kapsamındadır ve bu nedenle Kanun’un 27.m.sine göre 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Süresinde itiraz edilmezse kesinleşir. 

Kesinleşen para cezasının tahsili için maliye tarafından icra takibine başlanır.

Dikkat edilmesi gereken bir hususta;Bazen idari para cezası tutanağı usulüne uygun tebliğ edilmeden icra takibine başlanmaktadır. Ödeme emrinde de de itiraz merci olarak vergi mahkemesi belirtilmektedir.
Eğer para cezasının usulsüz olduğunu düşünüyorsanız ve ödeme emrinin bu nedenle iptalini isteyecekseniz,ödeme emrinin iptali davası için görevli mahkeme vergi mahkemesi değil, idare mahkemesidir. Ödeme emrinde gösterildiği gibi Vergi mahkemesine dava açarsanız görevsizlik kararı verir ve idare mahkemesine gönderir, zaman kaybedersiniz. 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.